STACHOŇOVÁ, Monika. Vliv médií na současné soudní rozhodování (Media influence on judicial decision making). In Večeřa, Miloš, Jan Hurdík, Martin Hapla a kolektiv. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 221-238. Edice Scientia č. 541. ISBN 978-80-210-8074-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv médií na současné soudní rozhodování
Name (in English) Media influence on judicial decision making
Authors STACHOŇOVÁ, Monika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, p. 221-238, 18 pp. Edice Scientia č. 541, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Odkaz na publikaci
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00087074
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8074-4
Keywords (in Czech) soudcovská tvorba práva; občanské právo; právní teorie
Keywords in English judicial creation of law; civil law; legal theory
Tags občanské právo, rivok, soudcovská tvorba práva, soudní rozhodování, teorie práva
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 23/3/2016 16:22.
Abstract
Média jsou jedním z důležitých faktorů, které mají vliv na právo a soudcovské rozhodování. Mají totiž moc nastolovat témata i jejich zpracování směrem k široké veřejnosti. Zároveň jsou důležitým prostředníkem mezi společností a právním systémem, neboť zajišťují určitou úroveň povědomí o právu u veřejnosti. Dávají tak soudcům prostor pro vyjádření k právním či společenským tématům, které následně média doručí velkému počtu lidí. Na straně druhé se média mohou dopouštět zavádějících zkratek, zjednodušení či přenášet názor pouze určité skupiny společnosti. Po provedené analýze a rozhovory se soudci i médii autorka dochází k závěru, že spolupráce soudnictví s médii (při respektování specifik obou profesí) může být oboustranně přínosná.
Abstract (in English)
Media are one of the important factors which influence legal system and judiciary. Mass media though have the power of agenda-setting and processing the chosen topics to the public in the way they choose. At the same time, media are in-between collectors informing the public about the news from the legal branch, which helps to ensure the certain level of legal awareness among the general public. By this process, media also give the space to the judges for their explanations or comments about legal or social topics, while these messages are delivered to a large amount of people. On the other hand, the media can transmit misleading shortcuts, simplifications or transmit the view of only specific societal groups. Based on the in-depth analysis, interviews with the judges and journalists, the author concludes that cooperation of judiciary and the media (while respecting the specifics of both professions) can be mutually beneficial.
Links
MUNI/A/1287/2014, interní kód MUName: Nové trendy v soudcovské tvorbě práva (Acronym: NTSTP)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf   File version Georgala, P. 22/3/2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1340190/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1340190/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1340190/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1340190/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 22/3/2016 08:17, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1340190/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1340190/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,9 MB
Hash md5
592ad40de72a923e299dccd81ecae30a
Uploaded/Created
Tue 22/3/2016 08:17

Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1340190/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1340190/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
883,4 KB
Hash md5
46285614067e87b002bd7aa38ab84311
Uploaded/Created
Tue 22/3/2016 08:43
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29/3/2023 04:56