Informační systém MU
STACHOŇOVÁ, Monika. Vliv médií na současné soudní rozhodování. In Večeřa, Miloš, Jan Hurdík, Martin Hapla a kolektiv. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 221-238. Edice Scientia č. 541. ISBN 978-80-210-8074-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv médií na současné soudní rozhodování
Název anglicky Media influence on judicial decision making
Autoři STACHOŇOVÁ, Monika (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, od s. 221-238, 18 s. Edice Scientia č. 541, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Odkaz na publikaci
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00087074
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8074-4
Klíčová slova česky soudcovská tvorba práva; občanské právo; právní teorie
Klíčová slova anglicky judicial creation of law; civil law; legal theory
Štítky občanské právo, rivok, soudcovská tvorba práva, soudní rozhodování, teorie práva
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 23. 3. 2016 16:22.
Anotace
Média jsou jedním z důležitých faktorů, které mají vliv na právo a soudcovské rozhodování. Mají totiž moc nastolovat témata i jejich zpracování směrem k široké veřejnosti. Zároveň jsou důležitým prostředníkem mezi společností a právním systémem, neboť zajišťují určitou úroveň povědomí o právu u veřejnosti. Dávají tak soudcům prostor pro vyjádření k právním či společenským tématům, které následně média doručí velkému počtu lidí. Na straně druhé se média mohou dopouštět zavádějících zkratek, zjednodušení či přenášet názor pouze určité skupiny společnosti. Po provedené analýze a rozhovory se soudci i médii autorka dochází k závěru, že spolupráce soudnictví s médii (při respektování specifik obou profesí) může být oboustranně přínosná.
Anotace anglicky
Media are one of the important factors which influence legal system and judiciary. Mass media though have the power of agenda-setting and processing the chosen topics to the public in the way they choose. At the same time, media are in-between collectors informing the public about the news from the legal branch, which helps to ensure the certain level of legal awareness among the general public. By this process, media also give the space to the judges for their explanations or comments about legal or social topics, while these messages are delivered to a large amount of people. On the other hand, the media can transmit misleading shortcuts, simplifications or transmit the view of only specific societal groups. Based on the in-depth analysis, interviews with the judges and journalists, the author concludes that cooperation of judiciary and the media (while respecting the specifics of both professions) can be mutually beneficial.
Návaznosti
MUNI/A/1287/2014, interní kód MUNázev: Nové trendy v soudcovské tvorbě práva (Akronym: NTSTP)
Investor: Masarykova univerzita, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 7. 10. 2022 21:30