JANEČKOVÁ, Pavlína. Validity of the legal acts, representation and limitation. In Rozehnalová, Naděžda, Klára Drličková et al. Czech private international law. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. p. 141-151. Publications of the masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 544. ISBN 978-80-210-8122-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Validity of the legal acts, representation and limitation
Authors JANEČKOVÁ, Pavlína (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Czech private international law, p. 141-151, 11 pp. Publications of the masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 544, 2015.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00087077
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8122-2
Keywords (in Czech) Právní jednání; materiální platnost; formální platnost; zastoupení
Keywords in English Legal acts; material validity; formal validity; representation
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 23. 3. 2016 16:23.
Abstract
The chapter deals with legal acts and representation of persons whose legal capacity was limited. The regulation of these topics by international conventions, EU regulations and PILA is analyzed. It focuses on the Czech treatment of determination of the applicable law and its comparison with international instruments.
Abstract (in Czech)
Kapitola se zabývá právním jednáním a zastoupením osob, jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena. Je analyzována úprava těchto témat v mezinárodních úmluvách, evropských nařízeních a ZMPS. Zaměřuje se na českou úpravu určování rozhodného práva a její srovnání s mezinárodními instrumenty.
Links
MUNI/A/1427/2014, interní kód MUName: Czech Private International Law (Acronym: CPIL)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Czech_Private_International_Law.pdf   File version Georgala, P. 6. 4. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1340201/Czech_Private_International_Law.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1340201/Czech_Private_International_Law.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1340201/Czech_Private_International_Law.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1340201/Czech_Private_International_Law.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 6. 4. 2016 08:57, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Czech_Private_International_Law.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1340201/Czech_Private_International_Law.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1340201/Czech_Private_International_Law.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,5 MB
Hash md5
2b91520d7ac62015100a1167d22eb2f4
Uploaded/Created
Wed 6. 4. 2016 08:57

Czech_Private_International_Law.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1340201/Czech_Private_International_Law.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1340201/Czech_Private_International_Law.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
726,6 KB
Hash md5
7575b728dbde066beb933cec60a2afb7
Uploaded/Created
Wed 6. 4. 2016 08:59
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 6. 2022 19:22