Informační systém MU
SALÁK, Pavel. Heres ex re certa versus singulární sukcese. In Stloukalová, Kamila (ed.). Soudobé reflexe římského práva. první. Praha: Univerzita Karlova Právnická fakulta, 2015. s. 145-152. ISBN 978-80-87975-29-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Heres ex re certa versus singulární sukcese
Název česky Heres ex re certa versus singulární sukcese
Název anglicky Heres ex Re Certa versus Singular Succession
Autoři SALÁK, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Praha, Soudobé reflexe římského práva, od s. 145-152, 8 s. 2015.
Nakladatel Univerzita Karlova Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00087119
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-87975-29-9
Klíčová slova anglicky Heir;Legacy;Testament;Roman law;law of Succession;
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 6. 4. 2016 09:00.
Anotace
Text se zabývá otázkou,jak postupovat, když je někdo jako dědic označen nikoliv k podílu, ale ke kontrétní věci. Zda jde o ustanovení dědice, nebo o odkaz. Vychází přitom z obecného římského práva a z římského vojenského testamentu a srovnává tuto úpravu se současným právem v České republice.
Anotace anglicky
The text addresses the question of what to do when someone is identified as the heir not to share but to kontrétní things. Whether it is the institution of the heirs, or a legacy. The text is based on Roman law and general of roman military testament and compares this amendment to the current law in the Czech Republic.
Zobrazeno: 9. 2. 2023 07:38