SALÁK, Pavel. Heres ex re certa versus singulární sukcese (Heres ex Re Certa versus Singular Succession). In Stloukalová, Kamila (ed.). Soudobé reflexe římského práva. první. Praha: Univerzita Karlova Právnická fakulta, 2015. p. 145-152. ISBN 978-80-87975-29-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Heres ex re certa versus singulární sukcese
Name in Czech Heres ex re certa versus singulární sukcese
Name (in English) Heres ex Re Certa versus Singular Succession
Authors SALÁK, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Praha, Soudobé reflexe římského práva, p. 145-152, 8 pp. 2015.
Publisher Univerzita Karlova Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00087119
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-87975-29-9
Keywords in English Heir;Legacy;Testament;Roman law;law of Succession;
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 6. 4. 2016 09:00.
Abstract
Text se zabývá otázkou,jak postupovat, když je někdo jako dědic označen nikoliv k podílu, ale ke kontrétní věci. Zda jde o ustanovení dědice, nebo o odkaz. Vychází přitom z obecného římského práva a z římského vojenského testamentu a srovnává tuto úpravu se současným právem v České republice.
Abstract (in English)
The text addresses the question of what to do when someone is identified as the heir not to share but to kontrétní things. Whether it is the institution of the heirs, or a legacy. The text is based on Roman law and general of roman military testament and compares this amendment to the current law in the Czech Republic.
PrintDisplayed: 4. 2. 2023 09:27