Informační systém MU
KOUDELKA, Zdeněk. Justiční akademie. In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 905-906. Encyklopedie českých právních dějin. ISBN 978-80-7380-587-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Justiční akademie
Název anglicky Judicial Academy
Autoři KOUDELKA, Zdeněk.
Vydání 1. vyd. Plzeň, Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. od s. 905-906, 2 s. Encyklopedie českých právních dějin, 2016.
Nakladatel Aleš Čeněk
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Web Encyklopedie právních dějin.
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7380-587-6
Klíčová slova česky Akademie
Klíčová slova anglicky Academy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 5. 4. 2016 15:21.
Anotace
Text se věnuje vzniku a vývoji Justiční akademie v Kroměříži a Justiční školy v Kroměříži. Jedná se o vědeckou monografii s rozpracovanými hesly, které splňují předpoklady pro vědeckou odbornou kapitolu.
Anotace anglicky
The text deals with the origin and development of the Judicial Academy Kroměříž and Judicial School Kroměříž. It is a scientific monograph with unfinished password that meets the prerequisites for the scientific expertise chapter.
Zobrazeno: 28. 3. 2023 17:23