Informační systém MU
KOUDELKA, Zdeněk. Justiční akademie (Judicial Academy). In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. 1st ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. p. 905-906. Encyklopedie českých právních dějin. ISBN 978-80-7380-587-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Justiční akademie
Name (in English) Judicial Academy
Authors KOUDELKA, Zdeněk.
Edition 1. vyd. Plzeň, Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. p. 905-906, 2 pp. Encyklopedie českých právních dějin, 2016.
Publisher Aleš Čeněk
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Web Encyklopedie právních dějin.
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7380-587-6
Keywords (in Czech) Akademie
Keywords in English Academy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 5. 4. 2016 15:21.
Abstract
Text se věnuje vzniku a vývoji Justiční akademie v Kroměříži a Justiční školy v Kroměříži. Jedná se o vědeckou monografii s rozpracovanými hesly, které splňují předpoklady pro vědeckou odbornou kapitolu.
Abstract (in English)
The text deals with the origin and development of the Judicial Academy Kroměříž and Judicial School Kroměříž. It is a scientific monograph with unfinished password that meets the prerequisites for the scientific expertise chapter.
Displayed: 8. 2. 2023 05:06