VEČEŘA, Miloš. Brněnská normativní právní škola. In Schelle, K., Tauchen, J. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 360-366. 1. ISBN 978-80-7380-562-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Brněnská normativní právní škola
Název česky Brněnská normativní právní škola
Název anglicky Brno normative legal school
Autoři VEČEŘA, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Plzeň, Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č, od s. 360-366, 7 s. 1. 2015.
Nakladatel Aleš Čeněk
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00087147
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7380-562-3
Klíčová slova česky Teorie práva; normativní teorie; normativita; právní norma; právní pozitivismus
Klíčová slova anglicky Theory of law; normative theory; normativity; legal norm; legal pozitivism
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 5. 4. 2016 15:25.
Anotace
Brněnská normativní právní škola, vytvořená významným českým právním teoretikem Františkem Weyrem, usilovala o vytvoření skutečné exaktní teorie práva uplatněním normativní metodologie právního poznání striktně odlišujíc normativní poznání od poznání kauzálního. Weyrova normativní teorie přispěla k teoretické a vědecké profilaci brněnské právnické fakulty v meziválečném období. Jedná se o vědeckou monografii s rozpracovanými hesly, které splňují předpoklady pro vědeckou odbornou kapitolu.
Anotace anglicky
Brno normative legal school, created by significant Czech legal theorist František Weyr, strived to create a genuine scientific theory of law by applying the normative methodology of legal cognition strictly distinguishing normative cognition from causal cognition. Weyr´s normative theory contributed to the theoretical and scientific profiling of Brno Faculty of law in the interwar period. It is a scientific monograph with unfinished password that meets the prerequisites for the scientific expertise chapter.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf   Verze souboru Georgala, P. 30. 3. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf?info
Vloženo
St 30. 3. 2016 10:13, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2,5 MB
Hash md5
a60729ff80dbb70aef17c3fe9972147c
Vloženo
St 30. 3. 2016 10:13

Encyklopedie_pravni_dejiny.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
36,1 KB
Hash md5
a8d19e7d99f0bc88c108b3fabd01178c
Vloženo
St 30. 3. 2016 10:14
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 12. 8. 2022 16:59