VEČEŘA, Miloš. Brněnská normativní právní škola (Brno normative legal school). In Schelle, K., Tauchen, J. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. 1st ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. p. 360-366. 1. ISBN 978-80-7380-562-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Brněnská normativní právní škola
Name in Czech Brněnská normativní právní škola
Name (in English) Brno normative legal school
Authors VEČEŘA, Miloš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Plzeň, Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č, p. 360-366, 7 pp. 1. 2015.
Publisher Aleš Čeněk
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00087147
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7380-562-3
Keywords (in Czech) Teorie práva; normativní teorie; normativita; právní norma; právní pozitivismus
Keywords in English Theory of law; normative theory; normativity; legal norm; legal pozitivism
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 5. 4. 2016 15:25.
Abstract
Brněnská normativní právní škola, vytvořená významným českým právním teoretikem Františkem Weyrem, usilovala o vytvoření skutečné exaktní teorie práva uplatněním normativní metodologie právního poznání striktně odlišujíc normativní poznání od poznání kauzálního. Weyrova normativní teorie přispěla k teoretické a vědecké profilaci brněnské právnické fakulty v meziválečném období. Jedná se o vědeckou monografii s rozpracovanými hesly, které splňují předpoklady pro vědeckou odbornou kapitolu.
Abstract (in English)
Brno normative legal school, created by significant Czech legal theorist František Weyr, strived to create a genuine scientific theory of law by applying the normative methodology of legal cognition strictly distinguishing normative cognition from causal cognition. Weyr´s normative theory contributed to the theoretical and scientific profiling of Brno Faculty of law in the interwar period. It is a scientific monograph with unfinished password that meets the prerequisites for the scientific expertise chapter.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf   File version Georgala, P. 30. 3. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 30. 3. 2016 10:13, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,5 MB
Hash md5
a60729ff80dbb70aef17c3fe9972147c
Uploaded/Created
Wed 30. 3. 2016 10:13

Encyklopedie_pravni_dejiny.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1340984/Encyklopedie_pravni_dejiny.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
36,1 KB
Hash md5
a8d19e7d99f0bc88c108b3fabd01178c
Uploaded/Created
Wed 30. 3. 2016 10:14
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 12. 8. 2022 16:48