VIČAR, Michal a Hana VÁLKOVÁ. Identifikace sportovního talentu dětí. Svět nadání: Časopis o nadani a nadanych. Brno: Národní institut pro další vzdělávání, 2014, III., č. 2, s. 31-58. ISSN 1805-7217.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Identifikace sportovního talentu dětí
Název česky Identifikace sportovního talentu dětí
Název anglicky Identification of sports talent among children
Autoři VIČAR, Michal (203 Česká republika) a Hana VÁLKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Svět nadání: Časopis o nadani a nadanych, Brno, Národní institut pro další vzdělávání, 2014, 1805-7217.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14510/14:00087204
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova česky sportovni talent;biologicka perspektiva;psychologicka perspektiva;motorickovykonova
Klíčová slova anglicky Sports talent;biological perspective;psychological perspective;performance
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 27. 4. 2016 17:48.
Anotace
Článek zabývající se identifikací sportovního talentu u dětí vychází z publikace Sportovní talent – psychologická perspektiva (Vičar, Válková & Protic, 2014). Autoři popisují vědecký přístup k jeho identifikaci: tvorba modelu budoucího sportovce, identifikace kritéria výkonu, jádro výkonu či sportogram. Na sportovní talent nahlížejí jako na dynamický fenomén a rozebírají jednotlivé perspektivy, ze kterých lze k identifikaci sportovního talentu přistupovat, a to biologickou, motoricko-výkonovou, či psychologickou.. Zdůrazňuje se úloha psychiky jako nezbytného komponentu talentu pro jeho identifikaci I rozvoj. V závěru jsou uvedené klíčové poznámky, jak by identifikace sportovního talentu u dětí měla probíhat. Autoři konstatují, že identifikace by vzhledem k nepřesnosti současných metod měla sloužit spíše k východisku pro rozvoj schopností, než jako nástroj k selekci.
Anotace anglicky
The article focuses on identification of sports talent among children. It is based on the publication Sports talent – a psychological perspective (Vičar, Válková & Protic, 2014). Sports talent is perceived as a dynamic phenomenon. The authors describe the scientific approach to its identification – creating the model of the future athlete, identifying the sport performance criteria or sportogram. The text further analyses individual perspectives that can be used in approaching talent identification – biological, motoricperformance or psychological. The role of psychological characteristics is stressed, both as an indispensable talent component and as a necessary precondition for its development. To conclude, the text contains key information on how identification of sports talent among children should be performed. The authors state that, taking into account the imprecise nature of current methods, identification should rather be used as a starting point for development of capacities rather than as a selection instrument.
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 15:18