TURCSÁNYI, Richard. Postavenie a možnosti spolupráce Slovenska s Čínou v rámci platformy 16+1 (Position of Slovakia in relations with China within 16+1 platform). Bratislava: Inštitút ázijských štúdií, 2016. 56 pp. ISBN 978-80-971575-1-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postavenie a možnosti spolupráce Slovenska s Čínou v rámci platformy 16+1
Name (in English) Position of Slovakia in relations with China within 16+1 platform
Authors TURCSÁNYI, Richard.
Edition Bratislava, 56 pp. 2016.
Publisher Inštitút ázijských štúdií
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-971575-1-7
Keywords in English Slovak-Chinese relations, 16+1 platform, China-CEE relations
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D., učo 171930. Changed: 12/4/2016 08:46.
Abstract
Slovensko sa vo všeobecnosti vo vzťahu s Čínou musí snažiť o koherentný, aktívny a konkrétny prístup. Takýto postup má potenciál dosiahnuť maximum prieniku našich cieľov a čínskych záujmov a možností. Čínska iniciatíva platformy 16 + 1 predstavuje pre Slovensko stabilnú možnosť ako udržiavať relatívne vysokú úroveň kontaktov s Čínou. Slovensko by sa malo snažiť o dostatočnú aktivitu so zámerom dosahovať ciele najmä v oblasti ekonomiky a politiky. Slovensko by malo svoje snaženie smerovať k osahovaniu ekonomických cieľov, najmä na prilákanie kvalitných čínskych investícii, podporu slovenských podnikateľov exportujúcich a/alebo investujúcich v Číne, a prilákanie čínskych turistov na Slovensko. Politická úroveň má byť natoľko rozvinutá, aby v prípade potreby mohla poskytnúť podnikateľom podporu.
Abstract (in English)
Slovakia should have stable relations with China based on coherent, active, and concrete approach. This would have a potential to reach maximum of its goals while meeting Chinese intentions and abilities within its regional policy. Chinese initiative of 16+1 offers a stable chance for Slovakia to sustain high level of political relations.
PrintDisplayed: 26/1/2021 21:38