Informační systém MU
MACEK, Jakub. Radikalizace a polarizace veřejných diskurzů a důvěra mediálních publik ve zpravodajské zdroje. In Kultura – Media – Komunikace (Univerzita Palackého v Olomouci). 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Radikalizace a polarizace veřejných diskurzů a důvěra mediálních publik ve zpravodajské zdroje
Název anglicky Radicalization and Polarization of Public Discourses and Audiences' Trust in News Sources
Autoři MACEK, Jakub.
Vydání Kultura – Media – Komunikace (Univerzita Palackého v Olomouci), 2016.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Změněno: 25. 4. 2016 15:13.
Anotace
Příspěvek představuje v současnosti pilotovaný výzkumný projekt věnující se roli, kterou média coby zdroje zpráv i jako interakční platformy sehrávají v současné radikalizaci a polarizaci českého veřejného a politického prostoru. Výzkum se jednak soustředí na specifickou roli, kterou směrem k utváření a polarizaci názorového klimatu sehrávají online sociální sítě, a současně na to, jakým způsobem členové mediálních publik v souvislosti se svými postoji konstruují důvěru či nedůvěru v konkrétní zdroje zpráv a informací. Projekt je aktuáně ve fázi sběru pilotních kvalitativních rozhovorů.
Návaznosti
MUNI/A/1173/2015, interní kód MUNázev: Vybrané aktuální problémy mediálního výzkumu
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 23. 9. 2021 13:13