MACEK, Jakub. Radikalizace a polarizace veřejných diskurzů a důvěra mediálních publik ve zpravodajské zdroje (Radicalization and Polarization of Public Discourses and Audiences' Trust in News Sources). In Kultura – Media – Komunikace (Univerzita Palackého v Olomouci). 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Radikalizace a polarizace veřejných diskurzů a důvěra mediálních publik ve zpravodajské zdroje
Name (in English) Radicalization and Polarization of Public Discourses and Audiences' Trust in News Sources
Authors MACEK, Jakub.
Edition Kultura – Media – Komunikace (Univerzita Palackého v Olomouci), 2016.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 25. 4. 2016 15:13.
Abstract
Příspěvek představuje v současnosti pilotovaný výzkumný projekt věnující se roli, kterou média coby zdroje zpráv i jako interakční platformy sehrávají v současné radikalizaci a polarizaci českého veřejného a politického prostoru. Výzkum se jednak soustředí na specifickou roli, kterou směrem k utváření a polarizaci názorového klimatu sehrávají online sociální sítě, a současně na to, jakým způsobem členové mediálních publik v souvislosti se svými postoji konstruují důvěru či nedůvěru v konkrétní zdroje zpráv a informací. Projekt je aktuáně ve fázi sběru pilotních kvalitativních rozhovorů.
Links
MUNI/A/1173/2015, internal MU codeName: Vybrané aktuální problémy mediálního výzkumu
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 30. 7. 2021 15:35