WEBER, Pavel, Dana PRUDIUS a Hana MELUZÍNOVÁ. Geriatrická multimorbidita – jeden z klíčových problémů současné medicíny. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 12, s. 1042-1048. ISSN 0042-773X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Geriatrická multimorbidita – jeden z klíčových problémů současné medicíny
Název česky Geriatrická multimorbidita – jeden z klíčových problémů současné medicíny
Název anglicky Geriatric multimorbidity – one of the key problem of contemporary medicine
Autoři WEBER, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí), Dana PRUDIUS (203 Česká republika, domácí) a Hana MELUZÍNOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, 0042-773X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/15:00087310
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky stárnutí populace; multimorbidita; geriatrizace medicíny; atomizace; holistický přístup
Klíčová slova anglicky ageing of population; multimorbidity; geriatrization of medicine; atomization; holistic approach
Štítky EL OK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 3. 5. 2016 11:37.
Anotace
V populaci starších osob je běžný úbytek funkčních kapacit, postupný vznik různých nemocí až k širší multimorbiditě a nárůstu problémů v sociální oblasti, které mohou akcentovat stařeckou křehkost a neschopnost žít samostatně. Článek rozebírá komplexně problematiku geriatrické multimorbidity a klade důraz na její úskalí a rizika, potřebu interdisciplinárního přístupu a myšlení lékařů, a to včetně úskalí moderní farmakoterapie. Cílem geriatrické medicíny je optimalizace reziduálních funkcí navzdory poklesu celkových funkčních kapacit organismu při rostoucí multimorbiditě. Autoři chtějí tímto přehledovým článkem především upozornit i odbornou veřejnost na neustále rostoucí počet seniorů v populaci a na potřebu povědomí umět správně interpretovat a chápat tuto zcela novou realitu.
Anotace anglicky
In the elderly population there are common permanent decrease of functional capacity, gradual emergence of various diseases leading to the wider multimorbidity and increased problems in the social sphere, which can develop frailty and social dependency. The paper analyzes the complex issue of geriatric multimorbidity and emphasizes its pitfalls, the need of an interdisciplinary approach and thinking of doctors, including the risks of modern pharmacotherapy. The aim of geriatric medicine is to optimize residual functions despite the decline in total functional capacity with increasing multimorbidity. The authors want to direct the attention of the professional community to the permanently growing numbers of the elderly and to emphasize the need of awareness of the problem so that they could understand and cope with this absolutely new reality.
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 19:41