WEBER, Pavel, Dana PRUDIUS and Hana MELUZÍNOVÁ. Geriatrická multimorbidita – jeden z klíčových problémů současné medicíny (Geriatric multimorbidity – one of the key problem of contemporary medicine). Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, vol. 61, No 12, p. 1042-1048. ISSN 0042-773X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Geriatrická multimorbidita – jeden z klíčových problémů současné medicíny
Name in Czech Geriatrická multimorbidita – jeden z klíčových problémů současné medicíny
Name (in English) Geriatric multimorbidity – one of the key problem of contemporary medicine
Authors WEBER, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Dana PRUDIUS (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Hana MELUZÍNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, 0042-773X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/15:00087310
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) stárnutí populace; multimorbidita; geriatrizace medicíny; atomizace; holistický přístup
Keywords in English ageing of population; multimorbidity; geriatrization of medicine; atomization; holistic approach
Tags EL OK
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 3. 5. 2016 11:37.
Abstract
V populaci starších osob je běžný úbytek funkčních kapacit, postupný vznik různých nemocí až k širší multimorbiditě a nárůstu problémů v sociální oblasti, které mohou akcentovat stařeckou křehkost a neschopnost žít samostatně. Článek rozebírá komplexně problematiku geriatrické multimorbidity a klade důraz na její úskalí a rizika, potřebu interdisciplinárního přístupu a myšlení lékařů, a to včetně úskalí moderní farmakoterapie. Cílem geriatrické medicíny je optimalizace reziduálních funkcí navzdory poklesu celkových funkčních kapacit organismu při rostoucí multimorbiditě. Autoři chtějí tímto přehledovým článkem především upozornit i odbornou veřejnost na neustále rostoucí počet seniorů v populaci a na potřebu povědomí umět správně interpretovat a chápat tuto zcela novou realitu.
Abstract (in English)
In the elderly population there are common permanent decrease of functional capacity, gradual emergence of various diseases leading to the wider multimorbidity and increased problems in the social sphere, which can develop frailty and social dependency. The paper analyzes the complex issue of geriatric multimorbidity and emphasizes its pitfalls, the need of an interdisciplinary approach and thinking of doctors, including the risks of modern pharmacotherapy. The aim of geriatric medicine is to optimize residual functions despite the decline in total functional capacity with increasing multimorbidity. The authors want to direct the attention of the professional community to the permanently growing numbers of the elderly and to emphasize the need of awareness of the problem so that they could understand and cope with this absolutely new reality.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:43