CS

US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009

ĐORĐEVIĆ, Vladimir. US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 196 pp. EDIS, sv. 14. ISBN 978-80-210-8112-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009
Authors ĐORĐEVIĆ, Vladimir.
Edition 1. vyd. Brno, 196 pp. EDIS, sv. 14, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-8112-3
Tags Munipress, munipress-propagace
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 1/8/2016 10:33.
Abstract
This volume presents an analysis and comparison of two consecutive US Administrations in the period between 1993 and 2009, the one of William J. Clinton and the other of George W. Bush, and their foreign policy goals and interests in the region of Western Balkans. In that respect, the volume aims to prove that the foreign policy understanding of the region and the US role in it with both Administrations remained essentially the same. Therefore, the case argued here is that both of the Administrations in question comprehended the region in the same fashion and therefore had same or very similar foreign policy goals and interests in it.
Abstract (in Czech)
Kniha analyzuje a srovnává zahraniční politiku dvou po sobě jdoucích amerických vlád v období mezi lety 1993 a 2009, tedy během funkčního období prezidentů Williama J. Clintona a George W. Bushe. Prostřednictvím metody obsahové analýzy a zároveň pomocí analýzy diskurzu vybraných primárních zdrojů se text zaměřuje na jejich zahraniční politické cíle a zájmy v regionu západního Balkánu. Analýza prokazuje, že porozumění regionu a americká úloha zde byla v obou obdobích v podstatě stejná.
PrintDisplayed: 25/4/2019 22:11

Other applications