JANDA, Lubomír. Výzkum a vývoj fágových lytických enzymů pro terapii stafylokokových infekcí. Brno: Bohemia Pharmaceuticals s.r.o., 2015. 10 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkum a vývoj fágových lytických enzymů pro terapii stafylokokových infekcí
Název anglicky Research and development of bacteriophage enzymes to control staphylococcal infections
Autoři JANDA, Lubomír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, 10 s. 2015.
Nakladatel Bohemia Pharmaceuticals s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor 30102 Immunology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení obsah podléhá obchodnímu tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14740/15:00087321
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Klíčová slova česky lytický enzym; endolysin; bakteriofág; expresní plasmid
Klíčová slova anglicky lytic enzyme; endolysin; bacteriophage; expression plasmid
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 21. 4. 2016 16:26.
Anotace
*Cílem projektu bylo vyvinout expresní systém pro produkci lyticky působících enzymů pro přípravu antimikrobiálních preparátů vhodných pro léčbu a prevenci stafylokokových infekcí. Lytický gen z bakteriofága fi812 kódující lytický enzym endolysin byl metodou genového inženýrství optimalizován pro zvýšení jeho lytické aktivity. Byly připraveny dva genové produkty a nalezen systém pro jejich expresi. Jeden z genů obsahoval sekvenci kódující druhově specifickou peptidoglykan vázající SH3b doménu. Získané lytické enzymy byly biochemicky charakterizovány. Na oba konstrukty byl podán užitný vzor s názvem: Genový konstrukt a fúzní endolysin a patent s názvem: Rekombinantní plasmid pro expresi endolytických enzymů, genový konstrukt, hostitelská buňka, fúzní protein, způsob exprese. Při této příležitosti byly v České sbírce mikroorganismů deponovány dva kmeny uložené podle Budapešťské smlouvy s datem uložení 1.9.2015 pod sbírkovými čísly CCM8622 a CCM8623. Zpráva je uložena v repozitáři zaměstnaneckých děl MU.*
Anotace anglicky
*The Project was aimed in development of an expression systém for preparation of lytically aktive enzyme axploitable as antimicrobial prparations for therapy and kontrol of staphylococcal infections. Gene of staphylococcal bacteriophages 812 encoding lytic enzymes will be optimized by gene engineering methods to enhance thein lytic aktivity. Two genes constructs as well as suitable expression systém for protein production was established. The fused protein containing vage species-specific peptidoglycan-binding domain SH3b was combined with catalytic domains derived from vage lytic enzyme. Obtained lytic enzymes were biochemically characterized. On both constructs was filed utility model entitled: "Fusion gene construct and endolysin" and patent entitled: "The recombinant expression plasmid coding endolytic enzyme gene construct, a host cell, fusion protein expression method". On this occasion were deposited two strains in the Czech Collection of Microorganisms under the Budapest Treaty with the date of September 1,2015 under the deposit numbers in the collections CCM8622 and CCM8623. The report is stored in Repository of MU.*
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 19:32