EN

Expressivité vs identité dans les langues: aspects contemporains des argots

PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Expressivité vs identité dans les langues: aspects contemporains des argots. Alena Podhorná-Polická (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 260 s. ISBN 978-80-210-5739-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Expressivité vs identité dans les langues: aspects contemporains des argots
Název česky Expresivita versus identita v jazycích: současné aspekty slangů
Název anglicky Expressivity versus identity in languages: contemporary aspects of slangs
Autoři PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena.
Alena Podhorná-Polická (ed.).
Vydání 1. vyd. Brno, 260 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-5739-5
Klíčová slova česky slang; expresivita; identita; lexikografie; překlad
Klíčová slova anglicky slang; expressivity; identity; lexicography; translation
Štítky Munipress, munipress-propagace
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 1. 8. 2016 10:50.
Anotace
Dans les définitions modernes des argots, les fonctions expressive et identitaire sont accentuées. Le volume présente vingt-trois contributions francophones a ce phénomene en relation avec une dizaine des langues européennes. Elles sont reparties en huit sections: Argotologie générale, Argot et jargon, Argot et apprentissage, Argot et lexicographie, Argot et politique, Argot et littérature, Argot et traduction et finalement Argot en scene. Les aspects contemporains des argots sont abordés a travers des études sur les sujets aussi divers que la comparaison de l'argot scolaire du francais et du géorgien, la dictionnairisation des argotismes avec des initiales rares en francais ou bien l'argot dans l'espace publique (radios, théatre, musique, blogs), etc. La traduction francaise de l'étude de Marie Krčmová sur le hantec, argot de la ville de Brno y est également présentée.
Anotace česky
V moderních definicích slangů (ve francouzské tradici označované pojmem argot(s)) se důraz klade na expresivní a na identitární funkci. Publikace shrnuje třiadvacet frankofonních příspěvků ke slangové problematice ve vztahu k desítce evropských jazyků. Členěny jsou do osmi sekcí: Obecná „slangologie“ (Argotologie générale), Slang a žargon, Slang a lexikografie, Slang a vzdělávání, Slang a politika, Slang a literatura, Slang a překlad a Slang na scéně. V jednotlivých kapitolách představují autoři studie na rozličná témata, mj. o srovnání gruzínského a francouzského studentského slangu, o slovníkovém zachycení francouzských slangových slov s raritními iniciálami či o slangu ve veřejném diskurzu (v rádiích, divadle, hudbě, blozích aj.). Ve francouzském překladu zde vychází i studie Marie Krčmové o brněnském hantecu.
Anotace anglicky
Modern definitions of slang (in French tradition called “argot(s)“) focus on both expressive and identitary functions. The volume contains twenty-three francophone contributions dealing with issues related to slang in ten European languages. It is divided into eight sections: General “slangology“ (Argotologie générale); Slang and jargon; Slang and lexicography; Slang and education; Slang and politics; Slang and literature; Slang and translation; and Slang on stage. The individual papers address such diverse topics as Georgian/French school slang, rare initial letters in French slang dictionaries and slang in public discourses (radio, theater, music, blogs). The volume also contains a French translation of Marie Krčmová’s study on hantec, the sociolect of Brno.
Návaznosti
MUNI/A/1106/2014, interní kód MUNázev: Doktorské studium v oborech románské jazyky a románské literatury (Akronym: Romanistika DS)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 22:54

Další aplikace