KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku, druhé rozšířené vydání. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 321 s. Řízení a správa podniku. ISBN 978-80-7380-591-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Finanční analýza a řízení podniku, druhé rozšířené vydání
Název česky Finanční analýza a řízení podniku, druhé rozšířené vydání
Název anglicky Financial Analysis and Management of the Firm, second, extemded edition
Autoři KALOUDA, František (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2. vyd. Plzeň, 321 s. Řízení a správa podniku, 2016.
Nakladatel Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/16:00089734
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7380-591-3
Klíčová slova česky finanční analýza; finanční řízení; podnik
Klíčová slova anglicky financial analysis; financial management; firm
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Změněno: 15. 11. 2016 15:12.
Anotace
Publikace Finanční analýza a řízení podniku je věnována problematikám finančního řízení podniku, což je téma stále aktuální a v odborné literatuře standardně zastoupené. V tomto případě však publikace Finanční analýza a řízení podniku představuje standardní obsah v mnoha ohledech nestandardně. A to způsobem, který činí text zajímavějším, když s využitím původních vědeckých a výzkumných aktivit jednak upravuje na pravou míru některá tradiční dogmata finančního řízení (dogma o konkurenčních výhodách kapitálově lehlé a těžké firmy), případně koriguje až dosud tolerované chyby či nepřesnosti (význam pojistného plnění pro financování podniku, metodika bankrotních modelů). Předkládaný text se do jisté míry, v positivním smyslu slova, vymyká běžným zvyklostem i v tom, že klade větší důraz než je obvyklé na informační východiska procesů finančního řízení podniku. Důsledkem této orientace je zdůrazňování významu finanční analýzy jako součásti finančního řízení (což je konečně zřejmé už i z názvu publikace). To vše vede logicky ke stavu, kdy je v textu publikace zdůrazňován informační obsah presentovaných sdělení s ohledem na jejich aktuálnost (pokroky v dané oblasti) a pravdivost (korekce chyb či nepřesností).
Anotace anglicky
Publication titled Financial Analysis and Management is devoted to the problems of the financial management of the firm, which is always up to date subject and in the professional literature standardly represented. In this case however publicetion Financial analysis and management presents standard content in many respects by nonstandard way. First of all, by using the original results of scientific and research activities corrected some traditional dogmas of the financial management theory (for instance dogma focused to the competitive advantages of the capital heavy and capital lightweight firms). Secondly, the publication corrected mistakes or inaccuracies so far tolerated (claim paid or methodology of the bankruptcy models). The publication also puts more emphasisi then usual to the information resources of the financial management processes. This is result of the stressing the importance of financial analysis.
VytisknoutZobrazeno: 31. 10. 2020 18:24