PUDIL, Pavel, Petr PIROŽEK, Petr SOMOL a Lenka KOMARKOVÁ. Influence of Legal Form and Non-Anonymous Ownership Structure on Corporate Financial Performance. In Dmitry Vasilenko and Natalia Khazieva. Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Saint Petersburg (Russia): ACPI UK, 2016. s. 290 - 297, 8 s. ISBN 978-1-910810-84-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Influence of Legal Form and Non-Anonymous Ownership Structure on Corporate Financial Performance
Název česky Vliv právní formy a neanonymní vlastnické struktury na finanční výkonnost společností
Autoři PUDIL, Pavel (203 Česká republika), Petr PIROŽEK (203 Česká republika, garant, domácí), Petr SOMOL (203 Česká republika) a Lenka KOMARKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Saint Petersburg (Russia), Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance, od s. 290 - 297, 8 s. 2016.
Nakladatel ACPI UK
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Ruská federace
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/16:00087889
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-1-910810-84-2
ISSN 2049-6818
UT WoS 000401232800035
Klíčová slova česky anonymní vlastnická struktura;právní forma; podniková výkonnost; strojové učení; rozpoznávání obrazců
Klíčová slova anglicky anonymous ownership;legal form of companies; enterprises performance; machine learning approach; pattern recognition; feature selection
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 17. 4. 2019 11:16.
Anotace
The paper represents a continuation of our previous results, which were closely linked to the topic of automated search for factors of corporate competitiveness and financial performance. As opposed to the results presented at ICMLG 2014 and ECMLG 2014, the current research deals with other characteristics of organizations not investigated before and related to Corporate Governance, like their legal form, the international diversity of top management (domestic only or also foreign) and particularly the non-anonymity of the ownership structure.The data were gathered in the period 2011 to 2013 from 222 companies with various legal forms. The main purpose of our research was to investigate which of these characteristics have an impact on corporate financial performance that has been assessed by the Return on Assets (ROA) index. The paper attempts to answer the research question of whether the ownership structure, particularly the fact whether the organization or enterprise owners are or are not anonymous, has a major influence on corporate financial performance. The methodology used in analysing and processing the data had to respect the fact that the characteristics (variables) of the companies which were individually investigated are not mutually independent, thus multidimensional methods have to be used. Therefore, we used here our non-linear kernel regression model which had already been successfully verified, having been developed in the field of statistical pattern recognition. Prediction error of the proposed model is then used as a feature selection criterion in the process of identifying factors that affect Corporate Governance and the financial performance the most. The results presented in the paper demonstrate that the type of ownership structure (anonymous or non-anonymous) has a dominant influence on the financial performance among the investigated characteristics. The target audience includes researchers in the fields of management and business science.
Anotace česky
Příspěvek představuje pokračování našich předchozích výsledků, které úzce souvisí s tématem automatizovaného hledání faktorů firemní konkurenceschopnosti a finanční výkonnosti. Na rozdíl od výsledků prezentovaných na ICMLG 2014 a ECMLG 2014, se současný výzkum se zabýval jinými charakteristikami organizacemi, které také souvisí s Corporate Governance - právní forma, mezinárodní diversita vrcholového managementu (tuzemský versus zahraniční) a zejména anonymita vlastnické struktury. Z údajů vlastníků jsou shromážděny z období 2011 až 2013 a týkají se 220 podniků s různou právní formou. Hlavním účelem našeho výzkumu bylo zjistit, které z těchto charakteristik mít dopad na podnikovou finanční výkonnost, která byla hodnocena ukazatelem ROA. Článek se pokouší odpovědět na výzkumnou otázku, zda anonymizovaná struktura vlastníků, má vliv na firemní finanční výkonnost. Metodika použitá při analýze a zpracování dat musela respektovat skutečnost, že jednotlivé zkoumané podniky vlastnosti (proměnné) nejsou na sobě nezávislé z hlediska použité vícerozměrné metody. Z uvedeného důvodu jsme použili námi již úspěšně ověřený non-lineární regresní model v oblasti statistického rozpoznávání obrazců. Chyba predikce navrhovaného modelu se pak používá jako kritérium výběru funkce v procesu identifikace faktorů, které mají nejvíce vliv na řízení podniků a finanční výkonnost. Dosažené výsledky ukazují, že typ vlastnické struktury (anonymní nebo neanonymní) má dominantní vliv na finanční výkonnost u zkoumaných charakteristik. Cílovou skupinou jsou výzkumní pracovníci v oblasti managementu a podnikání.
Návaznosti
GAP403/12/1557, projekt VaVNázev: Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ICMLG_2016_Proceedings_Influence_of_Legal_Form_and_Non-Anonymous_Ownership_Structure.pdf   Verze souboru Pirožek, P. 21. 4. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1343069/ICMLG_2016_Proceedings_Influence_of_Legal_Form_and_Non-Anonymous_Ownership_Structure.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1343069/ICMLG_2016_Proceedings_Influence_of_Legal_Form_and_Non-Anonymous_Ownership_Structure.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1343069/ICMLG_2016_Proceedings_Influence_of_Legal_Form_and_Non-Anonymous_Ownership_Structure.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1343069/ICMLG_2016_Proceedings_Influence_of_Legal_Form_and_Non-Anonymous_Ownership_Structure.pdf?info
Vloženo
Čt 21. 4. 2016 11:46, doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D., učo 102532
Atributy
 

ICMLG_2016_Proceedings_Influence_of_Legal_Form_and_Non-Anonymous_Ownership_Structure.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1343069/ICMLG_2016_Proceedings_Influence_of_Legal_Form_and_Non-Anonymous_Ownership_Structure.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1343069/ICMLG_2016_Proceedings_Influence_of_Legal_Form_and_Non-Anonymous_Ownership_Structure.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
250,7 KB
Hash md5
78398eb42615fb8e87bbbb896a37e795
Vloženo
Čt 21. 4. 2016 11:46

ICMLG_2016_Proceedings_Influence_of_Legal_Form_and_Non-Anonymous_Ownership_Structure.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1343069/ICMLG_2016_Proceedings_Influence_of_Legal_Form_and_Non-Anonymous_Ownership_Structure.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1343069/ICMLG_2016_Proceedings_Influence_of_Legal_Form_and_Non-Anonymous_Ownership_Structure.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
25,1 KB
Hash md5
bc4d1561be1e19b7b67877e57f73fb56
Vloženo
Čt 21. 4. 2016 11:47
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 5. 4. 2020 06:35