TICHÝ, Boris and Filip PARDY. Metoda pro klasifikaci endoparazitů primátů (Method for primate endoparazite classification). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2015. 1 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metoda pro klasifikaci endoparazitů primátů
Name (in English) Method for primate endoparazite classification
Authors TICHÝ, Boris (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Filip PARDY (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, 1 pp. 2015.
Publisher Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree contents are subject to a state secret
RIV identification code RIV/00216224:14740/15:00087378
Organization unit Central European Institute of Technology
Keywords (in Czech) Next-generation sekvenování; 16S sekvenování; helminti
Keywords in English Next-generation sequencing; 16S sequencing; helmints
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 4. 5. 2016 14:12.
Abstract
*Cílem výzkumu je vytvoření metody pro klasifikaci endoparazitů primátů pomocí masivně paralelního sekvenování (Next-generation sekvenování) vybraných úseků genomu parazita spolu s 16S charakterizací bakteriální mikroflóry. Výzkumná zpráva je uložena v Repozitáři zaměstnaneckých děl MU.*
Abstract (in English)
*Goal of the project is to develop method for classification of primate endoparasites using massively parallel sequencing (NGS) of selected genomic sequences together with 16S based characterisation of bacterial microflora. The report is stored in Repository of MU.*
PrintDisplayed: 6. 7. 2022 14:38