TICHÝ, Boris and Filip PARDY. Sekvenování virové DNA z terénních izolátů (Sequencing of viral DNA from crude isolates). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2015. 1 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sekvenování virové DNA z terénních izolátů
Name (in English) Sequencing of viral DNA from crude isolates
Authors TICHÝ, Boris (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Filip PARDY (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, 1 pp. 2015.
Publisher Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree contents are subject to a state secret
RIV identification code RIV/00216224:14740/15:00087379
Organization unit Central European Institute of Technology
Keywords (in Czech) Next-generation sekvenování; herpesviry; myš
Keywords in English Next-generation sequencing; herpesviruses; mouse
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 4. 5. 2016 14:14.
Abstract
*Cílem výzkumu je získání sekvence genomu myších herpesvirů z nekultivovaných izolátů DNA získaných z odchycených hostitelů – myší. Výzkumná zpráva je uložena v Repozitáři zaměstnaneckých děl MU.*
Abstract (in English)
*Goal of the project is to sequence viral genomic DNA from non-cultivated DNA isolates obtained from wild mice. The report is stored in Repository of MU.*
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 17:18