LYČKA, Daniel. Gloriet a jiné zapomenuté stavby Lednicko- valtického areálu. Jižní Morava 2015. Mikulov: Muzejní a vlastivědná společnost, 2016, roč. 51/54, -, s. 198-217. ISSN 0449-0436.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Gloriet a jiné zapomenuté stavby Lednicko- valtického areálu
Název česky Gloriet a jiné zapomenuté stavby Lednicko- valtického areálu
Název anglicky The Gloriette and other forgotten structures of the Lednice-valtice areal
Autoři LYČKA, Daniel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Jižní Morava 2015, Mikulov, Muzejní a vlastivědná společnost, 2016, 0449-0436.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00089881
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Liechtensteinové; Lednicko-valtický areál; Josef Hardtmuth; zaniklé stavby; Gloriet; obelisky; valtický park
Klíčová slova anglicky Liechtenstein; Lednice-Valtice Areal; Hardtmuth; destroyed buildings; Gloriett; obelisks; the monopteros in the park of Valtice
Štítky Gloriet, Josef Hardtmuth, Lednice, Liechtensteinové, LVA, obelisk, Valtice, zaniklé stavby
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka, učo 428002. Změněno: 27. 11. 2019 19:05.
Anotace
Daná studie mapuje historii méně známých a dnes již zaniklých staveb krajinné kompozice Lednicko-valtického areálu. Jde o stavby, které, stejně jako další stále existující salety, vznikly knížete Aloise I. Josefa z Liechtensteina a jeho mladšího bratra Jana I. Josefa z Liechtensteina. První stavbou je tzv. Gloriet – pavilon, jenž zdobil křižovatku dvou nových alejí v Bořím lese. Přestože se prozatím nepodařilo dohledat obrazovou či plánovou dokumentaci stavby, je možné zařadit počátek existence objektu do let 1791-1792, tedy do doby vlády knížete Aloise I. Josefa. V roce 1837 byl starý dřevěný Gloriet zbořen a ze stejného materiálu byl vystavěn nový. S jistotou dále víme, že v roce 1872 byla opravována střešní konstrukce, pravděpodobně byl objekt následně vystavěn i potřetí a po roce 1891 byl stržen. Další stavbou je jakási zmenšenina výše uvedeného Glorietu. Šlo o letohrádek (monopteros), který se do roku 1845, potažmo 1846, nacházel ve valtické zámecké zahradě nad umělou jeskyní – Peklem. K realizaci tohoto objektu mělo dojít v roce 1798, v době vládnoucího knížete Aloise I. Josefa, pravděpodobně podle plánů knížecího architekta Josefa Hardtmutha. Letohrádek byl nakonec z důvodu dezolátního stavu odstraněn a dnes připomíná místo, kde stával, pouze zachovalá grotta. Na přelomu 18. a 19. století se rozmohla stavba obelisků, rovněž podle plánů knížecího architekta a později i stavebního ředitele Josefa Hardtmutha. Šlo o obelisk mezi Valticemi a Lednicí – tzv. „Facku“, k jehož demolici došlo v roce 1867. Dále pak o monument vztyčený pravděpodobně v roce 1813 na půli cesty do dnešní rakouské obce Schrattenberg, který v roce 1869 poškodil mráz, a tak jej nechal vládnoucí kníže Jan II. z Liechtensteina v následujícím roce strhnout. Třetí a též zaniklý obelisk měl být 13 sáhů vysoký a měl být postaven na ostrově v lednickém rybníku.
Anotace anglicky
The given study surveys the history of less-known and nowadays dilapidated structures of regional composition of the Lednice-Valtice areal. These structures, much like the still-existing salets, were built during the reign of Alois I. Joseph and his younger brother Johann I. Joseph von Liechtenstein. The first structure was so-called Gloriett - a pavilion which embellished the crossroads of two new alleyways in Boři les. The second structure was the temple (monopteros), which was situated in the castle garden of Valtice, above the artificial cave- Hell. Among the last of the studied structures were the obelisks, built also according to the plans of the court architect and later even construction management director, Joseph Hardtmut
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Separat_JM_2015_Lycka.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Lyčka, D. 10. 5. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1344805/Separat_JM_2015_Lycka.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1344805/Separat_JM_2015_Lycka.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1344805/Separat_JM_2015_Lycka.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1344805/Separat_JM_2015_Lycka.pdf?info
Vloženo
Út 10. 5. 2016 10:18

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka, učo 428002
Atributy
 

Separat_JM_2015_Lycka.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1344805/Separat_JM_2015_Lycka.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1344805/Separat_JM_2015_Lycka.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
5,8 MB
Hash md5
d6fafb8ac00921205b74cec7aed0c40b
Vloženo
Út 10. 5. 2016 10:18

Separat_JM_2015_Lycka.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1344805/Separat_JM_2015_Lycka.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1344805/Separat_JM_2015_Lycka.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
52,3 KB
Hash md5
714fb51c02647db76aa4ae0cfe608494
Vloženo
Út 10. 5. 2016 10:23
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 7. 12. 2022 12:25