Informační systém MU
DÁVID, Radovan. Řízení u určení a popření rodičovství, řízení ve věcech osvojení nezletilého (komentář k § 415 až § 444 zákona o zvláštních řízeních soudních) (Proceedings in Cases of Parenthood, Proceedings in Cases of Minor Child Adoption (commentary to art. 415 to 444 of act on special court proceedings)). In Alena Macková, Ladislav Muzikář. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016. p. 726-752. Komentátor. ISBN 978-80-7502-122-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Řízení u určení a popření rodičovství, řízení ve věcech osvojení nezletilého (komentář k § 415 až § 444 zákona o zvláštních řízeních soudních)
Name in Czech Řízení u určení a popření rodičovství, řízení ve věcech osvojení nezletilého (komentář k § 415 až § 444 zákona o zvláštních řízeních soudních)
Name (in English) Proceedings in Cases of Parenthood, Proceedings in Cases of Minor Child Adoption (commentary to art. 415 to 444 of act on special court proceedings)
Authors DÁVID, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. p. 726-752, 27 pp. Komentátor, 2016.
Publisher Leges
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/16:00089901
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7502-122-9
Keywords (in Czech) Nesporné řízení; rodičovství; osvojení; nezletilé dítě.
Keywords in English Non-contentious cases; parenthood; adoption; minor child.
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., učo 68560. Changed: 12/5/2016 18:39.
Abstract
Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou k § 415 až § 444 zákona o zvláštních řízeních soudních upravujících řízení ve věcech určování a popírání rodičovství a ve věcech osvojení nezletilého dítěte.
Abstract (in English)
A commentary with judicial practices to art. 415 to 444 of act on special court proceedings regulating proceedings in cases of parenthood and minor child adoption.
Displayed: 5/12/2022 16:18