DRÁPALA, Daniel a Roman MALACH. Aplikování etnokartografické metody v kontextu české etnologie. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, roč. 4, č. 1, s. 9-30. ISSN 1339-2204.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aplikování etnokartografické metody v kontextu české etnologie
Název anglicky Applying ethnocartographic methods in the context of Czech ethnology
Autoři DRÁPALA, Daniel (203 Česká republika, garant, domácí) a Roman MALACH (203 Česká republika, domácí).
Vydání Muzeológia a kultúrne dedičstvo, Bratislava, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, 1339-2204.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50404 Antropology, ethnology
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00089903
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000407461100002
Klíčová slova česky České země; etnokartografie; GIS; metodologie; národní etnografický atlas
Klíčová slova anglicky Czech lands; ethnocartography; GIS; methodology; national ethnographic atlas
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 18. 3. 2020 17:33.
Anotace
Etnokartografie je souhrnný pojem pro celou řadu metod používaných v etnologii pro prostorové znázornění vybraného jevu tradiční lidové kultury. Historicky lze aplikaci etnokartografické metody rozdělit do tří fází: preetnokartografie (do přelomu 18. a 19. století); raná etnokartografie (19. století a počátek 20. století); vědecky koncipovaná etnokartografie (od 20. let 20. století). Jedním ze základních problémů etnokartografie napříč těmito obdobími je povaha historických dat. Etnografické poznatky jsou často různorodé, neúplné, nejednoznačné či nedůvěryhodné a mnohdy u nich nelze určit přesný geografický, chronologický či socio-ekonomický kontext. Přestože etnokartografická metoda skýtá mnohé překážky, věříme, že tyto limity lze překonat pomocí nejmodernější digitální technologie, zejména s využitím geografických informačních systémů (GIS). Text pojednává o možnosti uplatnění těchto technologií v kontextu české etnologie.
Anotace anglicky
Ethnocartography is an umbrella term for a number of methods applied in ethnology for the spatial representation of a selected folk culture phenomenon. Historically, the application of ethnocartographic methods can be divided into three stages: pre-ethnocartography (1700s to early 1800s), early ethnocartography (early 1800s to 1930s) and scientific cartography. One of the fundamental issues in ethnocartography shared across all these periods is the nature of the data historical data which are overwhelmingly unbalanced in favor of some phenomena to the point of ignoring others, as well as the intrinsic inseparability of data on folk culture from their geographical, historical, chronological and socio-economic context. While this continues to be a major challenge, we believe these limitations can be overcome using the latest in digital technology, especially the geographic information systems (GIS), and this papers discusses the application of such technologies in the context of Czech ethnology.
Návaznosti
MUNI/A/1148/2015, interní kód MUNázev: Od národopisu k evropské enologii (Akronym: NPEE)
Investor: Masarykova univerzita, Od národopisu k evropské enologii, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 10. 2022 10:53