DRÁPALA, Daniel and Roman MALACH. Aplikování etnokartografické metody v kontextu české etnologie (Applying ethnocartographic methods in the context of Czech ethnology). Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, vol. 4, No 1, p. 9-30. ISSN 1339-2204.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aplikování etnokartografické metody v kontextu české etnologie
Name (in English) Applying ethnocartographic methods in the context of Czech ethnology
Authors DRÁPALA, Daniel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Roman MALACH (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Muzeológia a kultúrne dedičstvo, Bratislava, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, 1339-2204.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50404 Antropology, ethnology
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00089903
Organization unit Faculty of Arts
UT WoS 000407461100002
Keywords (in Czech) České země; etnokartografie; GIS; metodologie; národní etnografický atlas
Keywords in English Czech lands; ethnocartography; GIS; methodology; national ethnographic atlas
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 18/3/2020 17:33.
Abstract
Etnokartografie je souhrnný pojem pro celou řadu metod používaných v etnologii pro prostorové znázornění vybraného jevu tradiční lidové kultury. Historicky lze aplikaci etnokartografické metody rozdělit do tří fází: preetnokartografie (do přelomu 18. a 19. století); raná etnokartografie (19. století a počátek 20. století); vědecky koncipovaná etnokartografie (od 20. let 20. století). Jedním ze základních problémů etnokartografie napříč těmito obdobími je povaha historických dat. Etnografické poznatky jsou často různorodé, neúplné, nejednoznačné či nedůvěryhodné a mnohdy u nich nelze určit přesný geografický, chronologický či socio-ekonomický kontext. Přestože etnokartografická metoda skýtá mnohé překážky, věříme, že tyto limity lze překonat pomocí nejmodernější digitální technologie, zejména s využitím geografických informačních systémů (GIS). Text pojednává o možnosti uplatnění těchto technologií v kontextu české etnologie.
Abstract (in English)
Ethnocartography is an umbrella term for a number of methods applied in ethnology for the spatial representation of a selected folk culture phenomenon. Historically, the application of ethnocartographic methods can be divided into three stages: pre-ethnocartography (1700s to early 1800s), early ethnocartography (early 1800s to 1930s) and scientific cartography. One of the fundamental issues in ethnocartography shared across all these periods is the nature of the data historical data which are overwhelmingly unbalanced in favor of some phenomena to the point of ignoring others, as well as the intrinsic inseparability of data on folk culture from their geographical, historical, chronological and socio-economic context. While this continues to be a major challenge, we believe these limitations can be overcome using the latest in digital technology, especially the geographic information systems (GIS), and this papers discusses the application of such technologies in the context of Czech ethnology.
Links
MUNI/A/1148/2015, interní kód MUName: Od národopisu k evropské enologii (Acronym: NPEE)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 3/10/2022 09:35