SMEJKAL, Petr, Jan BLATNÝ, A. HLUŠÍ, R. HRDLIČKOVÁ, V. KOMRSKA, Miroslav PENKA and J. ŠLECHTOVÁ. Konsensuální doporučení ČNHP (Českého národního hemofilického programu) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX (Consensual guidelines of CNHP (Czech National Haemophilia Programme) for diagnosis and treatment of patients with congenital haemophilia and inhibitors to FVIII/FIX). Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2016, vol. 22, No 1, p. 44-54. ISSN 1213-5763.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konsensuální doporučení ČNHP (Českého národního hemofilického programu) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX
Name in Czech Konsensuální doporučení ČNHP (Českého národního hemofilického programu) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX
Name (in English) Consensual guidelines of CNHP (Czech National Haemophilia Programme) for diagnosis and treatment of patients with congenital haemophilia and inhibitors to FVIII/FIX
Authors SMEJKAL, Petr, Jan BLATNÝ, A. HLUŠÍ, R. HRDLIČKOVÁ, V. KOMRSKA, Miroslav PENKA and J. ŠLECHTOVÁ.
Edition Transfúze a hematologie dnes, Mladá fronta a.s. 2016, 1213-5763.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) hemofilie, doporučení, léčba, inhibitor, operace
Keywords in English haemophilia - guidelines - treatment - inhibito - surgery
Changed by Changed by: MUDr. Petr Smejkal, Ph.D., učo 63570. Changed: 13/5/2016 16:35.
Abstract
Cílem standardu je stanovit základní diagnostické a především terapeutické postupy v péči o pacienty s vrozenou hemofilií a s inhibitorem koagulačního faktoru VIII, resp. faktoru IX.
Abstract (in English)
The aim of the guidelines is to set-up and standardize diagnostic as well as therapeutic approaches to care about patients with congenital haemophilia and inhibitors to coagulation factor VIII or factor IX
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
TRANSFUZE_01_2016_SMEJKAL.pdf   File version Smejkal, P. 13/5/2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1344958/TRANSFUZE_01_2016_SMEJKAL.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1344958/TRANSFUZE_01_2016_SMEJKAL.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1344958/TRANSFUZE_01_2016_SMEJKAL.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1344958/TRANSFUZE_01_2016_SMEJKAL.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 13/5/2016 16:00, MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., učo 1767
  • a concrete person doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., učo 607
  • a concrete person MUDr. Petr Smejkal, Ph.D., učo 63570
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., učo 1767
  • a concrete person doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., učo 607
  • a concrete person MUDr. Petr Smejkal, Ph.D., učo 63570
Attributes
 

TRANSFUZE_01_2016_SMEJKAL.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1344958/TRANSFUZE_01_2016_SMEJKAL.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1344958/TRANSFUZE_01_2016_SMEJKAL.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
154,7 KB
Hash md5
3aa25d2e34870f9dd8a3b473b91ca2e9
Uploaded/Created
Fri 13/5/2016 16:00

TRANSFUZE_01_2016_SMEJKAL.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1344958/TRANSFUZE_01_2016_SMEJKAL.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1344958/TRANSFUZE_01_2016_SMEJKAL.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
53,7 KB
Hash md5
7c09a19a67730027160992c817f8fbc7
Uploaded/Created
Fri 13/5/2016 16:01
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24/3/2023 16:38