Informační systém MU
SMEJKAL, Petr, Jan BLATNÝ, A. HLUŠÍ, R. HRDLIČKOVÁ, V. KOMRSKA, Miroslav PENKA a J. ŠLECHTOVÁ. Konsensuální doporučení ČNHP (Českého národního hemofilického programu) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2016, roč. 22, č. 1, s. 44-54. ISSN 1213-5763.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konsensuální doporučení ČNHP (Českého národního hemofilického programu) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX
Název česky Konsensuální doporučení ČNHP (Českého národního hemofilického programu) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX
Název anglicky Consensual guidelines of CNHP (Czech National Haemophilia Programme) for diagnosis and treatment of patients with congenital haemophilia and inhibitors to FVIII/FIX
Autoři SMEJKAL, Petr, Jan BLATNÝ, A. HLUŠÍ, R. HRDLIČKOVÁ, V. KOMRSKA, Miroslav PENKA a J. ŠLECHTOVÁ.
Vydání Transfúze a hematologie dnes, Mladá fronta a.s. 2016, 1213-5763.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky hemofilie, doporučení, léčba, inhibitor, operace
Klíčová slova anglicky haemophilia - guidelines - treatment - inhibito - surgery
Změnil Změnil: MUDr. Petr Smejkal, Ph.D., učo 63570. Změněno: 13. 5. 2016 16:35.
Anotace
Cílem standardu je stanovit základní diagnostické a především terapeutické postupy v péči o pacienty s vrozenou hemofilií a s inhibitorem koagulačního faktoru VIII, resp. faktoru IX.
Anotace anglicky
The aim of the guidelines is to set-up and standardize diagnostic as well as therapeutic approaches to care about patients with congenital haemophilia and inhibitors to coagulation factor VIII or factor IX
Zobrazeno: 6. 2. 2023 10:10