PODZIMEK, František. Radiologická fyzika : fyzika ionizujícího záření. 1. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. 334 stran. ISBN 9788001053195.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Radiologická fyzika : fyzika ionizujícího záření
Authors PODZIMEK, František.
Edition 1. vydání. V Praze, 334 stran, 2013.
Publisher České vysoké učení technické
Other information
ISBN 9788001053195
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 06:07.
PrintDisplayed: 25/9/2021 08:04