Informační systém MU
NĚMEC, Jiří. Theoretical aspect of collective national identity and nationalism. In Stereotypes and Nation´s Images in Central Europe.University of Pécs, Hungary. 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Theoretical aspect of collective national identity and nationalism
Name in Czech Theoretické aspekty kolektivní národní identity a nacionalismu
Authors NĚMEC, Jiří.
Edition Stereotypes and Nation´s Images in Central Europe.University of Pécs, Hungary. 2016.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60101 History
Country of publisher Hungary
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English collective identity;nation;nationalism;collective memory, theory of identity
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Němec, Ph.D., učo 54861. Changed: 20. 5. 2016 00:09.
Abstract
Paper deals with some basic and important aspects of the contemporary theory of collective identity, collective memory, nation and nationalism.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá základními a důležitými aspekty soudobé teorie kolektivní identity, kolektivní paměti, národa a nacionalismu.
Displayed: 14. 8. 2022 08:31