EN

Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě

PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Hana ZAMASTILOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Jan NEDVĚD, Eva HOLOUBKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 59 s. ISBN 978-80-210-8042-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě
Název anglicky Coping with mental stress in the diagnosis of breast cancer and its treatment
Autoři PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Hana ZAMASTILOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Jan NEDVĚD, Eva HOLOUBKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK.
Vydání 1. vydání. Brno, 59 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8042-3
Klíčová slova česky Psychoonkologie; Typ C; Coping; Kvalita života; Karcinom prsu
Klíčová slova anglicky Psycho-oncology; Type C; Coping; Quality of Life; Breast Cancer
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 31. 5. 2016 12:12.
Anotace
Předložená publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s dílčími výsledky výzkumného projektu zaměřeného na vztah psychosociálních charakteristik a parametrů onkologické léčby u pacientek s karcinomem prsu v kontextu soudobých výzkumných poznatků. Předkládáme zde výsledky dvou propojených výzkumných domén: oblasti způsobů chování a adaptace na nádorové onemocnění a související doménu kvality života v relaci k psychopatologickým symptomům. V kontextu zvládání onkologické léčby především prezentujeme výsledky našeho výzkumu chování Typu C s teoretickým zázemím zahraničních studií a souvislosti způsobů adaptace na onemocnění a léčbu a kvalitu života pacientek s karcinomem prsu se zahrnutím známých rizikových faktorů. Z realizovaného výzkumu pak vyplývají praktické výstupy pro snazší adaptaci na nádorové onemocnění prsu a jeho léčbu. Publikace si klade za cíl oslovit pacientky a jejich rodiny, zdravotníky i širší odbornou veřejnost.
Anotace anglicky
The goal of this document is to inform readers about the partial results of a research project focusing on the relationship between sociopsychological characteristics and parameters of oncological treatment in patients with breast cancer within the context of contemporary knowledge. The authors present the results of two interconnected research domains: types of behavior and adaptation to tumor diseases, and the domain of quality of life in relation to psychopathological symptoms. The results of our research of Type C coping, with the relationship between the adaptation to the disease, treatment and quality of life of patients with breast cancer, while taking into account known risk factors, are presented in the context of dealing with oncological treatment. Our research resulted in practical outputs to make adaptation to breast cancer and its subsequent treatment easier for patients. This document aims to address patients, their families, healthcare professionals, and the professional public.
Návaznosti
GAP407/12/0607, projekt VaVNázev: Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2019 12:23

Další aplikace