CS

Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV

ČEŘOVSKÁ, Martina, Petra FUKOVÁ, Tomáš ANDRÁŠIK, Martina HULEŠOVÁ, Jaime Geovany ESCOBAR ABARCA, Marie CHVÁLOVÁ, Pavla JAHODOVÁ and Simona KALOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV (Current Topics in Research into Foreign Language Learning and Teaching IV). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 204 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 172. ISBN 978-80-210-8120-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV
Name in Czech Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV
Name (in English) Current Topics in Research into Foreign Language Learning and Teaching IV
Authors ČEŘOVSKÁ, Martina, Petra FUKOVÁ, Tomáš ANDRÁŠIK, Martina HULEŠOVÁ, Jaime Geovany ESCOBAR ABARCA, Marie CHVÁLOVÁ, Pavla JAHODOVÁ and Simona KALOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 204 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 172, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8120-8
Keywords (in Czech) didaktika cizích jazyků; učení a vyučování cizím jazykům; teoretický a empirický výzkum
Keywords in English foreign language didactics; foreign language learning and teaching; theoretical and empirical research
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., učo 39970. Changed: 12/1/2017 12:59.
Abstract
Publikace je hlavním výstupem projektu specifického výzkumu Aktuální témata učení a vyučování cizím jazykům IV za rok 2015 pod registračním číslem MUNI/A/1137/2014. Jsou v ní představeny odborné statě, které přinášejí příklady výzkumných šetření realizovaných v současnosti v rámci doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka na Pedagogické fakultě MU.
Abstract (in English)
The publication is a result of the Specific Research project conducted in 2015 with the registration number MUNI/A/1137/2014 - Current Issues in Foreign Language Learning and Teaching IV. It includes papers which serve as an example of current research carried out within the PhD study programme Foreign Language Didactics at the Faculty of Education, Masaryk University, Brno.
PrintDisplayed: 22/4/2019 16:24

Other applications