EN

Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění

HORÁČEK, Radek. Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Barrister a Principal, 2015. 279 s. ISBN 978-80-210-8102-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění
Název anglicky Art without Revolutions? Changes in Contemporary Art
Autoři HORÁČEK, Radek.
Vydání 1. vyd. Brno, 279 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita; Barrister a Principal
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8102-4
Klíčová slova česky současné umění; revoluce; interpretace; radikální pluralita
Klíčová slova anglicky contemporary art; revolution; interpretation; radical pluralism
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 1. 6. 2016 11:59.
Anotace
Teoretická studie Umění bez revolucí? předkládá výzkum a metodologický model jednoho z možných přístupů k dějinám moderního a současného umění. Ptáme se zde, jestli máme vývoj umění vnímat spíše jako sled dramatických a zlomových novátorských kroků, nebo zda naopak k dějinám umění můžeme přistupovat jako k plynulému procesu, který se vyvíjí souvisle. Lze vůbec mluvit o „umění bez revolucí“? Jednotlivé kapitoly se snaží ukázat, že při vnímání umění je třeba sledovat inovační i kontinuální prvky současně v jejich souhře a vzájemném propojení Teoretická studie Umění bez revolucí? předkládá metodologický model jednoho z možných přístupů k dějinám moderního a současného umění. Ptáme se zde, jestli máme vývoj umění vnímat spíše jako sled dramatických a zlomových novátorských kroků, nebo zda naopak k dějinám umění můžeme přistupovat jako k plynulému procesu, který se vyvíjí souvisle. Lze vůbec mluvit o „umění bez revolucí“? Jednotlivé kapitoly se snaží ukázat, že při vnímání umění je třeba sledovat inovační i kontinuální prvky současně v jejich souhře a vzájemném propojení
Anotace anglicky
Theoretical study ‘Art without Revolutions? Changes in Contemporary Art’ offers research and methodological model of one possible approach towards the history of modern and contemporary art. We ask whether we should consider it a set of dramatic and break-through steps or if we can take the history of art as natural progress and development. Can we really talk about art without revolutions? Each chapter is trying to show that when perceiving art, it is necessary to follow innovative and continuous features and their interconnection.
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2019 20:19

Další aplikace