CS

Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty

SAIBERTOVÁ, Simona. Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty (Selected chapters of nursing for nutritional therapeuts). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 pp. ISBN 978-80-210-8155-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty
Name in Czech Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty
Name (in English) Selected chapters of nursing for nutritional therapeuts
Authors SAIBERTOVÁ, Simona.
Edition 1. vyd. Brno, 155 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Field of Study 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-8155-0
Keywords (in Czech) výživa, ošetřovatelství, nutriční terapeut
Keywords in English nutrition, nursing, nutritional therapeut
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 1/6/2016 14:09.
Abstract
Cílem výukového materiálu je poskytnutí základních poznatků o charakteristice oboru, systému vzdělávání pracovníků, řízení a organizační struktuře oboru ošetřovatelství. V následujícím textu jsou prezentovány vybrané kapitoly ošetřovatelské péče zaměřené na potřeby nutričního terapeuta. Předkládané informace vychází z nejnovějších dostupných výsledků výzkumů ověřující platnost intervencí a podporují jejich využití v klinické praxi.
Abstract (in English)
The aim of the learning material is to provide basic knowledge about the characteristics of the subject, system of staff training, management and organizational structure of the field of nursing. The following text presents selected chapters of nursing care focused on the needs of nutritional therapist. Submitted information is based on the latest available research results validating interventions and supporting their use in clinical practice.
PrintDisplayed: 26/4/2019 14:36

Other applications