FISCHER, Jakub, Hana LIPOVSKÁ and Daniel NĚMEC. IMPLEMENTAČNÍ ZPOŽDĚNÍ DISKREČNÍ FISKÁLNÍ POLITIKY (Implementation Lag of Discretionary Fiscal Policy). Politická ekonomie. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 64, No 3, p. 245-263. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1069.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name IMPLEMENTAČNÍ ZPOŽDĚNÍ DISKREČNÍ FISKÁLNÍ POLITIKY
Name (in English) Implementation Lag of Discretionary Fiscal Policy
Authors FISCHER, Jakub (203 Czech Republic), Hana LIPOVSKÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Daniel NĚMEC (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Politická ekonomie, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, 0032-3233.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.589
RIV identification code RIV/00216224:14560/16:00090110
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Doi http://dx.doi.org/10.18267/j.polek.1069
UT WoS 000377635900001
Keywords in English implementation lag; discretionary fiscal policy; Czech Republic
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D., učo 240814. Changed: 27. 4. 2017 14:57.
Abstract
Studie kvantifikuje délku implementačního zpoždění diskreční fiskální politiky v České republice v letech 1997-2013. Je založena na unikátním datovém souboru, který vznikl rozšířením databáze České národní banky. Ve studii jsou analyzovány faktory, které ovlivňují implementační zpoždění. Průměrné implementační zpoždění v České republice trvá 2,4 čtvrtletí, jeho největší část je přitom ovlivněna Poslaneckou sněmovnou, jejím složením, vládní většinou i četností uplatňování práva veta.
Abstract (in English)
The aim of this paper is to quantify the implementation lag of discretionary fi scal policy in the Czech Republic between 1997 and 2013. Based on a unique dataset created for this study, the length and structure of implementation lag is analysed. Dataset is extending the original dataset used by the Czech National Bank. This study further analyses factors with an impact on implementation lag. Implementation lag is the length of period between decision of the economic policy makers on the actual response to the fundamental change in the economy and implementation of this response to the legislation. Average implementation lag of discretionary fi scal policy in the Czech Republic is 2.4 quarters. The greatest deal counts for the implementation lag in the Chamber of Deputies. Length of implementation lag of discretionary fi scal policy is infl uenced especially by the total occupancy of the Chamber of Deputies, majority, which the government parties have in the Parliament, and the frequency of the veto power usage.
Links
MUNI/A/1235/2014, internal MU codeName: Aktuální přístupy k tvorbě a implementaci dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (Acronym: Aktuální přístupy k DSGE modelům)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 18. 1. 2022 20:15