ŠČUREK, Martin a Zdeněk STÁREK. 3D rotační angiografie levé síně a jícnu: krátkodobá mobilita jícnu a stabilita fúze 3D modelu levé síně a jícnu během katétrové ablace fibrilace síní. In 60. Studentská vědecká konference LF MU v Brně pro rok 2016. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název 3D rotační angiografie levé síně a jícnu: krátkodobá mobilita jícnu a stabilita fúze 3D modelu levé síně a jícnu během katétrové ablace fibrilace síní
Autoři ŠČUREK, Martin a Zdeněk STÁREK.
Vydání 60. Studentská vědecká konference LF MU v Brně pro rok 2016, 2016.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-8257-1
Změnil Změnil: MUDr. Martin Ščurek, učo 359079. Změněno: 6. 6. 2016 19:58.
VytisknoutZobrazeno: 9. 5. 2021 10:26