HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Olga KUSÁ, Josef LUKAS a Marie NAJMONOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů. Brno: Liga lidských práv, 2016. 61 s. ISBN 978-80-87414-30-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů
Název anglicky Inclusive Education in Undergraduate Teacher Training
Autoři HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Olga KUSÁ, Josef LUKAS a Marie NAJMONOVÁ.
Vydání Brno, 61 s. 2016.
Nakladatel Liga lidských práv
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-87414-30-9
Klíčová slova česky inkluzivní vzdělávání; principy inkluzivního vzdělávání; profesní příprava učitelů
Klíčová slova anglicky inclusive education; principles of inclusive education; teacher training
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Změněno: 28. 3. 2017 10:10.
Anotace
Předkládaná metodika popisuje možnosti zavádění inkluzivních přístupů do vzdělávání budoucích učitelů na pedagogických fakultách v Ćeské republice. Uvádí příklady existujících modelů inkluzivního vzdělávání na pedagogických fakultách a nabízí k diskusi návrh obecné koncepce možného směřování pedagogických fakult v otázkách přípravy budoucích pedagogů k inkluzivnímu vzdělávání.
Anotace anglicky
The methodology describes the options for the implementation of inclusive approaches to teacher education at faculties of education in the Czech Republic. It gives examples of common models of inclusive education at faculties of education and offering to discuss a draft general concept of possible courses of faculties of education in matters of training of teachers for inclusive education.
VytisknoutZobrazeno: 8. 5. 2021 22:48