MCMURRY, John. Organická chemie. 1. vyd. Brno: VUTIUM, VŠCHT Praha, 2015. 1200 pp. ISBN 978-80-214-4769-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Organická chemie
Authors MCMURRY, John.
Edition 1. vyd. Brno, 1200 pp. 2015.
Publisher VUTIUM, VŠCHT Praha
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-214-4769-1
Tags Munipress, munipress-propagace
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 8/6/2016 18:16.
Abstract
Učebnice organické chemie J. McMurry: Organic Chemistry patří mezi standardní příručky, podle kterých se studenti na řadě amerických univerzit (a nejen amerických) učí základům moderní organické chemie a která se dočkala řady aktualizovaných vydání. V roce 2007 byl s ohledem na dlouhodobý nedostatek české moderní učebnice organické chemie vydán péčí Nakladatelství VUT v Brně a vydavatelství VŠCHT Praha český překlad tehdy aktuálního 6. vydání této učebnice. Tento nakladatelský počin se ukázal jako velmi šťastný, neboť v průběhu uplynulých let byl celý náklad včetně dotisku zcela vyprodán. Vzhledem k permanentnímu zájmu o tento typ učebnice a díky spolupráci obou výše zmíněných nakladatelství nyní vychází aktualizovaný český překlad 8. vydání učebnice J. McMurry: Organic Chemistry. Analogicky jako v českém překladu 6. vydání je text učebnice rozdělen do 31 kapitol, jejich členění odpovídá dnešnímu pojetí výuky organické chemie a spojuje tradiční přístup výkladu podle funkčních skupin s přístupem mechanistickým. Překlad učebnice provedl kolektiv pedagogů z Ústavu organické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Jazyk překladu všech kapitol pojmoslovně a typograficky navazuje na předchozí vydání a odpovídá současnému způsobu používání terminologie a češtiny v české odborné chemické literatuře s ohledem na již dříve citovaná doporučení.
PrintDisplayed: 24/4/2019 16:55

Other applications