SEDLÁČKOVÁ, Jitka. ICT in EFL for Deaf and HoH students: example of good practice at Masaryk University. In Basic English for Deaf Learners - Project Closure Presentations and Workshop. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ICT in EFL for Deaf and HoH students: example of good practice at Masaryk University
Název česky ICT ve výuce anglického jazyka pro neslyšící a sluchově postižené studenty: příklad dobré praxe na Masarykově univerzitě
Autoři SEDLÁČKOVÁ, Jitka.
Vydání Basic English for Deaf Learners - Project Closure Presentations and Workshop, 2015.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50300 5.3 Education
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Klíčová slova česky ICT, angličtina jako cizí jazyk, neslyšící, nedoslýchaví
Klíčová slova anglicky ICT, English as a foreign language, deaf, hard of hearing
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D., učo 40134. Změněno: 10. 6. 2016 10:33.
Anotace
The paper introduces the use of ICT in the classes of English as a foreign language at the Centre for students with specific needs at Masaryk university in Brno. First, the organization of and approaches to language teaching are introduced. Then the use of ICT is specified, which includes online accesibility of all teaching materials and Moodle-based courses. The use of online chat as a tool for substituting speaking practice is described in detail.
Anotace česky
Příspěvek představuje využití ICT v hodinách angličtiny jako cizího jazyka ve Středisku pro studenty se specifickými nároky na Masarykově univerzitě v Brně. Nejprve je představena organizace a přístup k výuce jazyků. Dále je specifikováno využití ICT, které zahrnuje online přístupnost všech výukových materiálů a kurzy v prostředí Moodle. Využití online chatu jako nástroje nahrazujícího mluvenou řeč je detailně popsáno.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:44