SEDLÁČKOVÁ, Jitka. ICT in EFL for Deaf and HoH students: example of good practice at Masaryk University. In Basic English for Deaf Learners - Project Closure Presentations and Workshop. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ICT in EFL for Deaf and HoH students: example of good practice at Masaryk University
Name in Czech ICT ve výuce anglického jazyka pro neslyšící a sluchově postižené studenty: příklad dobré praxe na Masarykově univerzitě
Authors SEDLÁČKOVÁ, Jitka.
Edition Basic English for Deaf Learners - Project Closure Presentations and Workshop, 2015.
Other information
Original language English
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Support Centre for Students with Special Needs
Keywords (in Czech) ICT, angličtina jako cizí jazyk, neslyšící, nedoslýchaví
Keywords in English ICT, English as a foreign language, deaf, hard of hearing
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D., učo 40134. Changed: 10. 6. 2016 10:33.
Abstract
The paper introduces the use of ICT in the classes of English as a foreign language at the Centre for students with specific needs at Masaryk university in Brno. First, the organization of and approaches to language teaching are introduced. Then the use of ICT is specified, which includes online accesibility of all teaching materials and Moodle-based courses. The use of online chat as a tool for substituting speaking practice is described in detail.
Abstract (in Czech)
Příspěvek představuje využití ICT v hodinách angličtiny jako cizího jazyka ve Středisku pro studenty se specifickými nároky na Masarykově univerzitě v Brně. Nejprve je představena organizace a přístup k výuce jazyků. Dále je specifikováno využití ICT, které zahrnuje online přístupnost všech výukových materiálů a kurzy v prostředí Moodle. Využití online chatu jako nástroje nahrazujícího mluvenou řeč je detailně popsáno.
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 10:04