MICHNÁ, Veronika, Nikol RESLOVÁ, Pavel MIKEL and Michal SLANÝ. Představení xMAP technologie a možností jejího využití (Presentation of xMAP Technology and its Applications). In Rutinní analýza nukleových kyselin (RANK 2016). 2016. ISBN 978-80-86895-81-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Představení xMAP technologie a možností jejího využití
Name in Czech Představení xMAP technologie a možností jejího využití
Name (in English) Presentation of xMAP Technology and its Applications
Authors MICHNÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor), Nikol RESLOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel MIKEL (203 Czech Republic) and Michal SLANÝ (203 Czech Republic).
Edition Rutinní analýza nukleových kyselin (RANK 2016), 2016.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10608 Biochemistry and molecular biology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/16:00090151
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-86895-81-9
Keywords in English xMAP; magnetic microspheres; detection of pathogens
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Huvarová, učo 439890. Changed: 14. 3. 2018 17:05.
Abstract
Jednou z technologií umožňující multiplexní analýzu vzorků je xMAP technologie (x=analyte, MAP=Multi Analyte Profiling). xMAP technologie je založena na kombinaci existujících laboratorních metod jako jsou PCR, průtoková cytometrie a ELISA a umožňuje detekci a kvantifikaci více než 100 různých analytů (nukleových kyselin nebo proteinů) současně v průběhu jedné reakce. xMAP technologie využívá polystyrenové fluorescenčně barvené mikrokuličky, které na svém povrchu obsahují ligandy, ke kterým se poté váže specifický analyt ze vzorku. Pro detekci a kvantifikaci analytu slouží přístroje měřící fluorescenci reportérového fluoroforu. Podle typu detekovaného analytu je xMAP technologie využívána k identifikaci různých analytů. Pro multiplexní detekci a kvantifikaci nukleových kyselin ve vyšetřovaných vzorcích pomocí xMAP technologie je možné použít metody založené na DNA hybridizaci, kompetitivní DNA hybridizaci, sekvenčně specifické enzymatické reakci, oligonukleotidové ligační reakci (oligonucleotide ligation assay=OLA), multiplexní oligonukleotidové ligační PCR reakci (multiplex oligonucleotide PCR assay=MOL-PCR), alelově specifickém prodlužování primerů (allele-specific primer extension=ASPE) nebo jedno-bázovém prodlužování řetězce (single base chain extension=SBCE). Tyto metody lze aplikovat např. pro sledování genové exprese, analýzu microRNA (mRNA), detekci jedno-nukleotidových polymorfismů (SNP), detekci specifických sekvencí nebo sledování genů podílejících se na vzniku geneticky podmíněných onemocnění. Multiplexní detekce a kvantifikace proteinů ve vyšetřovaných vzorcích pomocí xMAP technologie umožňuje např. stanovení koncentrace cílových proteinů (enzymů, protilátek, cytokinů, krevních antigenů, hormonů) ve vyšetřovaných vzorcích. Tato technologie tak představuje alternativu místo běžně používaných metod jako je např. ELISA. V oblasti bezpečnosti potravin lze xMAP technologii uplatnit při detekci a kvantifikaci významných alimentárních patogenů zahrnujících nejenom bakterie, ale také viry a parazity. Jejich detekce a kvantifikace může být založena na průkazu nukleových kyselin, ale také proteinů, sacharidů, bakteriálních toxinů a jiných makromolekul. xMAP technologie tedy přináší do rutinní analýzy vzorků možnost velmi rychlé identifikace obrovského počtu různorodých cílů v průběhu jedné reakce za velmi krátkou dobu a za použití velmi malého množství vstupního materiálu. Mezi další obrovské výhody xMAP technologie se řadí její uživatelsky jednoduchá modifikovatelnost a také velké množství komerčně dostupných xMAP detekčních souprav.
Abstract (in English)
xMAP technology is applicable for high-throughput, multiplex and simultaneous detection of different analytes within a single complex sample. xMAP multiplex assays are currently available in various nucleic acid and immunoassay formats, enabling simultaneous detection and typing of pathogenic viruses, bacteria, parasites and fungi and also antigen or antibody interception. As an open architecture platform, the xMAP technology is beneficial to end users and therefore it is used in various pharmaceutical, clinical and research laboratories.
Links
MUNI/A/1325/2015, interní kód MUName: Analýzy diverzity biologických systémů různých úrovní a na různých škálách prostředí (Acronym: BIDA5)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 19:24