Informační systém MU
ART, Silverblatt and Jaromír VOLEK. Mediální gramotnost. Jak rozumět obsahům médií (Media literacy. How understand media). 1st ed. New York, London: Digital International Media Literacy eBooks, KOBO Rakuten. 255 pp. Humanities. ISBN 0-275-96727-1. 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mediální gramotnost. Jak rozumět obsahům médií
Name in Czech Mediální gramotnost. Jak rozumět obsahům médií
Name (in English) Media literacy. How understand media
Authors ART, Silverblatt (840 United States of America) and Jaromír VOLEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. New York, London, 255 pp. Humanities, 2016.
Publisher Digital International Media Literacy eBooks, KOBO Rakuten
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/16:00090181
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 0-275-96727-1
Keywords (in Czech) komunikace masová komunikace mediální gramotnost mediální obsahy mediální publika mediální systém
Keywords in English communication mass communication media literacy media content audiences mediální systém
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D., učo 2443. Changed: 9/3/2017 18:05.
Abstract
Kniha poskytuje vhled do logiky chování masových médií, respektive jejich vlastníků a tvůrců. Nabízí svým čtenářům výklad základních interpretačních strategií, které by jim měly poskytnout elementární oporu při konzumaci různých typů mediálních obsahů – fiktivních i zpravodajských. Text je koncipován tak, že popis vybraných mediálních strategií a jejich kritickou reflexi, doplňují konkrétní analýzy či ukázky možných reflexivně-kritických postupů. Každá kapitola představuje nejen nový pohled na základní téma konstrukce mediálních poselství, ale současně prohlubuje porozumění kapitolám předchozím. Jeho míru si lze ověřit za pomoci strukturovaných otázek, které uzavírají jednotlivé tematické celky. Ty jsou koncipovány tak, že nejen exponují danou problematiku, ale současně porovnávají vybrané atributy české mediální krajiny s fungováním médií ve Spojených státech, případně v jiných mediálních krajinách. Text tak prezentuje některé doposud nepublikované výzkumy domácího mediálního systému, které tvoří integrální součást následujících hlavních tematických celků: (a) komunikace jako proces, (b) historický a kulturní kontext, (c) struktura sdělení a proces jeho tvorby.
Abstract (in English)
Book serves as a framework to interpreting not only media messages but generally media performance. It operates like a series of lenses that open up new ways of looking at media and compares Czech media system with US media landscape. The book was published as part of the The Digital International Media Literacy eBook Project (DIMLE) which is designed to provide a shared qualitative approach to the study of media literacy and to promote international media literacy scholarship.
Displayed: 16/4/2024 10:29