CS

Mediální a informační gramotnost fragmentovaného světa: Krize autorit, krize důvěry

MACEK, Jakub. Mediální a informační gramotnost fragmentovaného světa: Krize autorit, krize důvěry (Media and Information Literacy in the Fragmented World: Crisis of Authorities, Crisis of Trust). In NASIV. 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mediální a informační gramotnost fragmentovaného světa: Krize autorit, krize důvěry
Name (in English) Media and Information Literacy in the Fragmented World: Crisis of Authorities, Crisis of Trust
Authors MACEK, Jakub.
Edition NASIV, 2016.
Other information
Type of outcome requested lectures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 30/8/2016 15:37.
Abstract
Mnohohlasnost online prostředí je již od 90. let je předjímána a vítána jako jeden ze zdrojů kýžené plurality vědění. Její reálné naplnění ale zjevně není neproblematické – multiplikace zdrojů vědění otevírá prostor nejen idealizovanému rozumu, ale i relativizaci hierarchií autorit, manipulaci a nejistotě. Jaké jsou důsledky takové situace? A jak má v polyfonní situaci vypadat funkční mediální a informační gramotnost?
Links
MUNI/A/1173/2015, internal MU codeName: Vybrané aktuální problémy mediálního výzkumu
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 22/1/2019 16:45

Other applications