ČERNÝ, Hynek. Příští finanční krize – jaká bude ? Finančné trhy. Bratislava: Derivat s.r.o, 2014, XI, Október. ISSN 1336-5711.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Příští finanční krize – jaká bude ?
Authors ČERNÝ, Hynek.
Edition Finančné trhy, Bratislava, Derivat s.r.o, 2014, 1336-5711.
Other information
Type of outcome Article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Keywords (in Czech) Finanční krize; regulace; kvantitativní uvolňování
Keywords in English Financial crisis; regulation; quantitative easing
Changed by Changed by: Ing. Hynek Černý, učo 331104. Changed: 23/6/2016 13:30.
Abstract
Banky ve fázi expanze ochotně poskytují úvěry, neboť jejich interní modely nesignalizují rizika pochybných úvěrů a na poskytnuté úvěry nemusí tvořit významné rezervy. K vyřešení problému by mělo stačit dobře analyzovat ceny komodit a na zárodky bublin regulatorně včas reagovat. Regulatorní prostředí Basel III poskytne dostatek nástrojů k regulaci úvěrové expanze a pomůže nežádoucí cyklus „vyhladit“. Bude se ale vždy jednat o ex post reakce. Opravdová příčina vzniku nestability však vzniká již ve fázi ochlazování cyklu. Pumpování nových prostředků do ekonomiky v naději jejího oživení (kvantitativní uvolňování) nemíří rovnoměrně do celé společnosti, aby rozhýbalo zamrzlou spotřebu (v tom se míjí účinkem). V této fázi je v ekonomice prostředků relativně dost, ale spotřeba na minimu a investoři, u kterých se nahromadilo bohatství, obtížně hledají, kde jej zhodnotit. Čeká se na vznik nové euforie, nové bubliny, aby bylo kam alokovat nepřiměřené a nerovnoměrně rozdělené bohatství způsobené mj. uvolněnou měnovou politikou. Zbývá si jen domýšlet, co bude tím dalším „motorem růstu“.
Abstract (in English)
During the stage of loan expansion banks willingly provide loans because their internal models indicate low risk of doubtful loans. Therefore, the loans may not require significant reserves. Proper analysis of commodity prices and adequate regulatory response to the germs of bubbles should be sufficient to address related problems. Basel III regulatory environment will provide sufficient tools to control credit expansion and to "smooth out" the undesirable cycle, but this will always be just an ex post response as the real cause of instability arises already at the stage of cooling of the cycle. Pumping new funds into the economy in hope of its recovery (quantitative easing) does not spread funds equally to the whole society, thus missing the target to reactivate the frozen consumption. There is relatively enough funds in the economy at this stage, only the consumption is very limited. Investors, who have accumulated wealth, are urgently looking for a save but profitable harbour for their investments. The emergence of a new euphoria, new bubbles, to allocate a disproportionate and unequally distributed wealth (caused, among others, by loose monetary policy) is expected. We can only surmise what will be the next "engine of growth".
PrintDisplayed: 14/8/2022 08:27