Informační systém MU
ČERNÝ, Hynek. Příští finanční krize – jaká bude ? Finančné trhy. Bratislava: Derivat s.r.o, 2014, XI, Október. ISSN 1336-5711.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Příští finanční krize – jaká bude ?
Autoři ČERNÝ, Hynek.
Vydání Finančné trhy, Bratislava, Derivat s.r.o, 2014, 1336-5711.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Klíčová slova česky Finanční krize; regulace; kvantitativní uvolňování
Klíčová slova anglicky Financial crisis; regulation; quantitative easing
Změnil Změnil: Ing. Hynek Černý, učo 331104. Změněno: 23. 6. 2016 13:30.
Anotace
Banky ve fázi expanze ochotně poskytují úvěry, neboť jejich interní modely nesignalizují rizika pochybných úvěrů a na poskytnuté úvěry nemusí tvořit významné rezervy. K vyřešení problému by mělo stačit dobře analyzovat ceny komodit a na zárodky bublin regulatorně včas reagovat. Regulatorní prostředí Basel III poskytne dostatek nástrojů k regulaci úvěrové expanze a pomůže nežádoucí cyklus „vyhladit“. Bude se ale vždy jednat o ex post reakce. Opravdová příčina vzniku nestability však vzniká již ve fázi ochlazování cyklu. Pumpování nových prostředků do ekonomiky v naději jejího oživení (kvantitativní uvolňování) nemíří rovnoměrně do celé společnosti, aby rozhýbalo zamrzlou spotřebu (v tom se míjí účinkem). V této fázi je v ekonomice prostředků relativně dost, ale spotřeba na minimu a investoři, u kterých se nahromadilo bohatství, obtížně hledají, kde jej zhodnotit. Čeká se na vznik nové euforie, nové bubliny, aby bylo kam alokovat nepřiměřené a nerovnoměrně rozdělené bohatství způsobené mj. uvolněnou měnovou politikou. Zbývá si jen domýšlet, co bude tím dalším „motorem růstu“.
Anotace anglicky
During the stage of loan expansion banks willingly provide loans because their internal models indicate low risk of doubtful loans. Therefore, the loans may not require significant reserves. Proper analysis of commodity prices and adequate regulatory response to the germs of bubbles should be sufficient to address related problems. Basel III regulatory environment will provide sufficient tools to control credit expansion and to "smooth out" the undesirable cycle, but this will always be just an ex post response as the real cause of instability arises already at the stage of cooling of the cycle. Pumping new funds into the economy in hope of its recovery (quantitative easing) does not spread funds equally to the whole society, thus missing the target to reactivate the frozen consumption. There is relatively enough funds in the economy at this stage, only the consumption is very limited. Investors, who have accumulated wealth, are urgently looking for a save but profitable harbour for their investments. The emergence of a new euphoria, new bubbles, to allocate a disproportionate and unequally distributed wealth (caused, among others, by loose monetary policy) is expected. We can only surmise what will be the next "engine of growth".
Zobrazeno: 20. 8. 2022 01:17