STOŽICKÁ, Jana. Geologické mapování kvartérního pokryvu na severovýchodním okraji Moravského krasu. In Studentská geologická konference 2016. 2016. ISBN 978-80-210-8265-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Geologické mapování kvartérního pokryvu na severovýchodním okraji Moravského krasu
Název česky Geologické mapování kvartérního pokryvu na severovýchodním okraji Moravského krasu
Název anglicky Geological mapping of Quaternary cover in north-eastern margin of the Moravian Karst
Autoři STOŽICKÁ, Jana.
Vydání Studentská geologická konference 2016, 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Sborník abstraktů
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-8265-6
Klíčová slova česky kvartér; kvartérní pokryv; sedimenty; Moravský kras; mapování; ArcGIS
Klíčová slova anglicky Quartenary; Quartenary cover; sediments; Moravian Karst; mapping; ArcGIS
Změnil Změnila: Mgr. Jana Stožická, učo 397253. Změněno: 23. 6. 2016 12:27.
Anotace
Práce se zabývá kvartérně geologickým mapováním severovýchodní části Moravského krasu. Cílem výzkumu bylo navázání na předchozí mapovací práce a vytvoření map kvartérního pokryvu a map dokumentačních bodů v měřítku 1 : 10000 a to východních polovinách listů 24-23-17 Boskovice a 24-23-22 Blansko.
Anotace anglicky
This paper is focused on geological mapping of Quatenary deposits in the north-eastern part of the Moravian Karst. The aims of this work were to build on previous mapping works and creation of geological maps of Quatenary deposits and maps of sampling points in scale 1 : 10000 in the eastern parts of map sheets 24-23-17 Boskovice and 24-23-22 Blansko.
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 19:28