RUSŇÁK, Vít. CoUnSiL: Videoconferencing Environment for Remote Interpreting of Sign Language in Higher Education (Videoconferencing Environment for Remote Interpreting of Sign Language in Higher Education). In Sign Languages in Tertiary Education and Scholarly Publications in Sign Languages. 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name CoUnSiL: Videoconferencing Environment for Remote Interpreting of Sign Language in Higher Education
Name in Czech CoUnSiL: Videokonferenční prostředí pro vzdálené tlumočení znakového jazyka ve vysokoškolské výuce
Authors RUSŇÁK, Vít.
Edition Sign Languages in Tertiary Education and Scholarly Publications in Sign Languages, 2016.
Other information
Original language English
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Institute of Computer Science
Keywords (in Czech) Kolaborativní prostředí, Vzdálené tlumočení, Znakový jazyk, Neslyšící, Vysokoškolské vzdělávání, Videokonference
Keywords in English Collaborative Environments, Remote Interpreting, Sign Language, Deaf, Higher Education, Video Conference
Tags International impact
Changed by Changed by: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D., učo 172757. Changed: 30. 6. 2016 13:52.
Abstract
In the talk, we give an overview of our ongoing project CoUnSiL (Collaborative Universe for Sign Language) -- the videoconferencing environment for remote interpreting of sign language. The work is motivated by the lack of qualified interpreters capable of interpreting specialized courses at universities. Opposed to common videoconferencing tools such as Google Hangouts or Skype, CoUnSiL ensures low latency and sustainable framerate of multiple video and audio streams of all connected participants. We also overview the underlying concepts of the videoconferencing environment as well as the user interface of the client applications.
Abstract (in Czech)
V prezentaci představíme náš běžící projekt CoUnSiL (Collaborative Universe for Sign Language) -- videokonferenční prostředí pro tlumočení znakového jazyka. Naše práce je motivována nedostatkem kvalifikovaných tlumočníků, kteří jsou schopni tlumočit specializované kurzy na univerzitách. CoUnSiL, na rozdíl od běžných videokonferenčních nástrojů jakými jsou Google Hangouts nebo Skype, zajišťuje nízkou latenci a stabilní snímkovou frekvenci několika obrazových a zvukových proudů všech připojených účastníků. Představíme bázové koncepty navrženého videokonferenčního prostředí a uživatelské rozhraní klientských aplikací.
Links
548R1/2014, interní kód MUName: Videokonferenční prostředí pro vzdálené tlumočení do znakového jazyka na bázi technologií CoUniverse a UltraGrid (Acronym: CoUnSiL)
Investor: CESNET
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:25