CS

Enviromentální bezpečnost v České republice

MARTINOVSKÝ, Petr. Enviromentální bezpečnost v České republice (Environmental Security in the Czech Republic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 215 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 63. ISBN 978-80-210-8191-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Enviromentální bezpečnost v České republice
Name (in English) Environmental Security in the Czech Republic
Authors MARTINOVSKÝ, Petr.
Edition 1. vyd. Brno, 215 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 63, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-8191-8
Keywords in English security; environment; the Czech Republic
Tags Munipress, munipress-propagace
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 1/8/2016 11:27.
Abstract
Publikace představuje uchopení tématu vnímání environmentálních hrozeb v disciplíně bezpečnostních studií v České republice. Pro analýzu byl využit upravený a aktualizovaný sekuritizační rámec vycházející z tradičního pojetí kodaňské školy bezpečnostních studií. Výzkum přesvědčivě dokládá úspěšnou sekuritizaci řady environmentálních témat v České republice. Jako příklad stavu a vývoje vnímání konkrétní environmentální hrozby slouží podrobná studie o degradaci zemědělských půd.
Abstract (in English)
This book offers primary insights into the reflection of environmental security in the Czech Republic. It uses updated and reformulated securitization framework of Copenhagen school of security studies as a basic guideline. The findings from the research persuasively show successful securitization of wide range of environmental threats in the Czech Republic. In detail the study illustrated the process of securitization in the area of soil degradation.
Links
MUNI/A/1110/2015, internal MU codeName: Aktuální problémy politologického výzkumu II.
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20/4/2019 19:06

Other applications