RADOVÁ, Irena. The Argonauts as Dysfunctional Indo-European Heroes? In Emotional Trauma in Greek and Roman Culture : Representations and Reactions, European Cultural Center of Delphi (ECCD), June 23–25, 2016, Delphi, Greece. 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Argonauts as Dysfunctional Indo-European Heroes?
Name in Czech Argonauti jako dysfunkční indoevropští hrdinové?
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Emotional Trauma in Greek and Roman Culture : Representations and Reactions, European Cultural Center of Delphi (ECCD), June 23–25, 2016, Delphi, Greece, 2016.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Greece
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00090303
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Srovnávací mytologie; Argonauti; dysfunkční válečník; Cyzicus; Doliones
Keywords in English Comparative mythology; Argonauts; dysfunctional warrior; Cyzicus; Doliones
Tags Argonauts_Comparative mythology_Dysfunctional warrior_Cyzicus_Doliones, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 4/4/2017 13:16.
Abstract
In the lecture, the Greek adaptation of the collective trauma of the Argonauts and the subsequent coping with it by Apollonius of Rhodes and portraying the same situation by the Roman poet Valerius Flaccus were compared in broader context of Indo-European myths. It was shown that the Argonauts can be regarded in the respective episode as dysfunctional warriors, a category treated by R. Woodard (2013).
Abstract (in Czech)
V přednášce bylo podrobeno srovnání kolektivní trauma, které zažili Argonauti na cestě do Kolchidy (využity byly texty Apollónia Rhodského a Valria Flakka), v širšímu kontextu indoevropských mýtů. Bylo ukázáno, že Argonauti mohou být v dané epizodě nazíráni jako dysfunkční válečníci, kategorie, o níž pojednal R. Woodard (2013).
Links
MUNI/A/1058/2015, internal MU codeName: Výzkum starověkých jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (Acronym: Staré jazyky a kultury)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 23/1/2021 06:58