MYŠKA, Matěj, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 13, s. 147-189. ISSN 1804-5383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Možnosti citační analýzy v České republice
Název anglicky Possible Use of Citation Analysis in the Czech Republic
Autoři MYŠKA, Matěj (203 Česká republika, garant, domácí), Jakub HARAŠTA (203 Česká republika, domácí), Pavel LOUTOCKÝ (203 Česká republika, domácí) a Jakub MÍŠEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2016, 1804-5383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00090307
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky citační analýza; citace judikatury; právní informační systémy
Klíčová slova anglicky Citation Analysis; Case Citations; Legal Information Systems
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 20. 7. 2020 09:46.
Anotace
Předkládaná studie je prvním výstupem dlouhodobého výzkumu teoretických a praktických možností provedení citační analýzy judikatury v České republice. Vypracování takové analýzy je prvním krokem k vytvoření praktických nástrojů, které přesně dokáží mapovat vztahy mezi jednotlivými rozhodnutími a tím hodnotit jejich důležitost. V úvodní části textu je nabídnuto teoretické shrnutí dosavadních poznatků ve zkoumané oblasti, rešerše relevantní literatury a stručné zhodnocení využitelnosti citační analýzy v českém prostředí. Druhá část shrnuje aktuální status quo práce s judikaturou v České republice. Nejprve se zaměřuje na veřejně dostupné databáze vrcholných soudů (Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Ústavní soud), přičemž jsou zkoumány možnosti, které dané databázové systémy nabízejí, tedy zda a případně jakým způsobem jsou metadaty určeny vztahy k citovaným rozhodnutím. Obdobný postup je pak proveden v rámci tří komerčních právních informačních systémů – ASPI, Beck-online a CODEXIS. Třetí část shrnuje prvotní problémy ležící v cestě provedení komplexní citační analýzy, která by splňovala požadavky využitelnosti. Popisuje první krok, spočívající v pokusu o zachycení citací soudních rozhodnutí regulárním výrazem ve vzorku 46 rozhodnutí Ústavního soudu. V závěru textu jsou pak zhodnoceny dosažené výsledky a je popsán další postup výzkumu možností realizace citační analýzy judikatury v České republice.
Anotace anglicky
This paper is the first output of long-term research on theoretical and practical possibility of citation analysis of the case law in the Czech Republic. Development of such an analysis is the first step in the creation of practical tools that can accurately map relationships between specific decisions and thus evaluate their importance. In the first part of the paper a general summary of current findings in the area, a recherché of relevant doctrinal sources and brief evaluation of the applicability of citation analysis in the Czech environment is offered. In the second part of the paper the current status quo of the case law publication practice in the Czech Republic is summed up. Firstly, publicly accessible databases of the supreme courts (Supreme Court, Supreme Administrative Court, and Constitutional Court) are reviewed. The possibilities which these database systems offer are examined, e.g. whether and how the relationships between different decisions by their metadata are specified. A similar approach is consequently applied to the three private legal information systems - ASPI, Beckonline, and CODEXIS. In the third part of the paper primary difficulties that stand in the way of conducting the complex citation analysis which would meet the requirements of usability are summed up. The first step consisting in an attempt to capture citations of decisions in the sample of 46 decisions of the Constitutional Court by a regular expression is described. At the end of the paper, results are evaluated, and further approach of the research of the possibility of case law citation analysis is described.
Návaznosti
MUNI/A/0940/2015, interní kód MUNázev: Metodologie citační analýzy judikatury (Akronym: MCAJ)
Investor: Masarykova univerzita, Metodologie citační analýzy judikatury, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Myska_Loutocky_clanek.pdf   Verze souboru Georgala, P. 5. 4. 2017

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1348964/Myska_Loutocky_clanek.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1348964/Myska_Loutocky_clanek.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1348964/Myska_Loutocky_clanek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1348964/Myska_Loutocky_clanek.pdf?info
Vloženo
St 5. 4. 2017 11:29, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870
  • osoba JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), učo 210290
  • osoba JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070
  • osoba JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D., učo 407820
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870
  • osoba JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), učo 210290
  • osoba JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070
  • osoba JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D., učo 407820
Atributy
 

Myska_Loutocky_clanek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1348964/Myska_Loutocky_clanek.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1348964/Myska_Loutocky_clanek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
283,6 KB
Hash md5
56c7dae3fad2001970424290db3f91dd
Vloženo
St 5. 4. 2017 11:29

Myska_Loutocky_clanek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1348964/Myska_Loutocky_clanek.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1348964/Myska_Loutocky_clanek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
96,6 KB
Hash md5
0b3f0b15ac6a3eddd1d278abf2c67c55
Vloženo
St 5. 4. 2017 11:34
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 3. 2023 19:43